ODDZIAŁ POZNAŃSKI
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przybyszewskiego 49
60-355   Poznań   
tel. 61-869-1387     faks 61-869-1690
Oddział Poznański PTOL
Strona główna
Zarząd Oddziału
Składki
Szkol. podyplomowe
PTORL ChGiSz
Kontakt

Zebrania
2024-05-25
2024-03-09
2023-12-09
2023-09-30
2023-03-35
2022-12-10
2022-10-01
2022-04-02
2020-02-29
2019-12-07
2019-03-02
wcześniejsze

On-line
Sekretariat

Poznań, dnia 22.11.2023 r.

Oddział Poznański
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49


Uprzejmie informujemy, że najbliższe zebranie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi odbędzie się w sobotę 9 grudnia 2023 r. o godz. 11.00 w Concordia Design, Poznań, ul. Zwierzyniecka 3. Zebranie będzie poświęcone Jubileuszowi 50-lecia pracy zawodowej Profesora Witolda Szyftera.Program zebrania

1. Otwarcie i powitanie gości - dr hab. Wojciech Gawęcki, dr med. Łukasz Borucki

2. „Profesor Witold Szyfter – wybitny lekarz, prawdziwy wizjoner, doskonały organizator” – dr hab. Wojciech Gawęcki

3. „50 lat minęło …” - film

4. Wystąpienia Gości

5. „150-ta rocznica pierwszej laryngektomii – spojrzenie wstecz i w przyszłość” – prof. Witold Szyfter

6. Zakończenie części oficjalnej – dr med. Łukasz Borucki

7. Poczęstunek z akcentem muzycznym

Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTORL
Dr hab. n. med. Wojciech Gawęcki

Sekretarz Oddziału Poznańskiego PTORL
Dr hab. n. med. Michał Karlik