ODDZIAŁ POZNAŃSKI
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przybyszewskiego 49
60-355   Poznań   
tel. 61-869-1387     faks 61-869-1690
Oddział Poznański PTOL
Strona główna
Zarząd Oddziału
Składki
Szkol. podyplomowe
PTORL ChGiSz
Kontakt

Zebrania
2024-05-25
2024-03-09
2023-12-09
2023-09-30
2023-03-35
2022-12-10
2022-10-01
2022-04-02
2020-02-29
2019-12-07
2019-03-02
wcześniejsze

On-line
Sekretariat
ikona PDF    Tutaj można pobrać program zebrania w formacie PDF

Poznań, dnia 10.05.2024 r.

Oddział Poznański
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49


Uprzejmie informujemy, że zebranie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi odbędzie się w dniu 24 maja 2024 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej im. Rydygiera Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 49.


Program zebrania

I. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

1. Otwarcie i wybór prowadzącego zebranie
2. Sprawozdanie z działalności Oddziału
3. Sprawozdanie skarbnika
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
5. Udzielenie absolutorium
6. Wybór władz Oddziału
7. Wybór delegatów na Walne Zebranie Towarzystwa
8. Wolne głosy i wnioski

II. Prezentacja firmy - Vitamed - Nowości firmy - Bartosz Uwarzyński (15 min.)

Przerwa - poczęstunek

III. Część naukowa

1. Natalia Cicha-Markiewicz, Krystian Mania, Alina Zagurska-Lesiuk, Aleksandra Rybak-Korytowska, Zofia Łukomska, Daniela Mielcarek- Kuchta:
Ropnie i ropowice szyi - wciąż wyzwaniem. Zastosowanie terapii podciśnieniowej VAC w wyjątkowo trudnych przypadkach klinicznych (12 min.)

2. Zofia Machyna, Maciej Krawczyk, Ewelina Bartkowiak, Małgorzata Leszczyńska:
Ropień okołomigdałkowy - trudności diagnostyczne (12 min.)

Za udział w zebraniu przysługują 3 punkty edukacyjne.

Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTORL
Dr hab. n. med. Wojciech Gawęcki

Sekretarz Oddziału Poznańskiego PTORL
Dr hab. n. med. Michał Karlik