nagłówek PTORL ChGiSz
— rok 2014 —

KURS
20.09.2014, Warszawa
I kurs chirurgii plastycznej nosa na preparatach nieutrwalonych (cadaver workshop). Podstawy anatomiczne funkcjonalnej plastyki nosa
Centrum Edukacji Medycznej CEMED Sp. z o.o.
www.cemed.pl/spotkania/2014/kchp/


KURS
22-23.09.2014, Warszawa
Anatomia kliniczna głowy i szyi - repetytorium do PES
Centrum Edukacji Medycznej CEMED Sp. z o.o.
www.cemed.pl/spotkania/2014/gis/


KURS
25.09.2014, Bydgoszcz
Badania obrazowe KT i MRI ucha i zatok przynosowych - w ocenie przed operacją ucha i operacją FESS (Bydgoskie Warsztaty Chirurgii Otorynolaryngologicznej 2014)
Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy
85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 44
e-mail: orlkursy@gmail.com
www.kursy-orl-bydgoszcz.pl

Kurs kierowany do lekarzy otolaryngologów oraz radiologów zajmujących się patologią ucha i zatok przynosowych.
Wykłady: UCHO - Anatomia radiologiczna kości skroniowej, badanie obrazowe ucha okiem chirurgia, badania obrazowe ucha jako alternatywa operacji "second look", diagnostyka różnicowa patologii szczytu piramidy i kąta mostowo-móżdżkowego. Ćwiczenia komputerowe obejmą: przewlekłe zapalenie ucha, perlak, otoskleroza, tympanoskleroza, wady rozwojowe ucha, guzy kości skroniowej, patologie kąta mostowo-móżdżkowego, choroby nerwu twarzowego, ocena ucha przed założeniem implantu ślimakowego.
ZATOKI - Anatomia radiologiczna zatok przynosowych, badania obrazowe zatok okiem chirurga. Ćwiczenia komputerowe obejmą m.in.: ocena zachyłka czołowego i typy komórek czołowych, typy wyrostka haczykowatego, ocena kompleksu ujściowo-przewodowego, komórki Hallera, ocena stropu sitowia (podział Kerosa), blaszka podstawna, tętnica sitowa przednia, komórki Onodiego, zachyłek klinowo-sitowy, ocena zatok klinowych, nerw wzrokowy, guzy i inne patologie zatok przynosowych. By ułatwić interpetację badań obrazowych, w trakcie warsztatów pokazywany będzie obraz śródoperacyjny (filmy) omawianych patologii w zestawieniu z badaniami obrazowymi.
Gość specjalny kursu: Dr hab. Marcin Szymański (Lublin)


26-27.09.2014, Wrocław
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Wrocławska Jesień Laryngologiczna
Katedra i Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
50-556 Wrocław, ul. Borowska 213
tel.: 71 780 90 52 (InspireCongress)
e-mail: biuro@inspirecongress.pl
www.laryngologia.wroclaw.pl


KURS
26.09.2014, Bydgoszcz
Praktyczny kurs chirurgii ucha (Bydgoskie Warsztaty Chirurgii Otorynolaryngologicznej 2014)
Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy
85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 44
e-mail: orlkursy@gmail.com
www.kursy-orl-bydgoszcz.pl

część teoretyczna, część praktyczna
Kurs obejmie zarówno podstawowe, jak i zaawansowane techniki chirurgii ucha. Wykłady: Wskazania do zabiegów, rodzaje i nazewnictwo operacji, dostępy do ucha, leczenie perlaka techniką otwartą i zamkniętą, tympanoplastyki prewencyjne, specyfika operacji ucha u dzieci, powikłania operacji ucha - rozpoznanie i leczenie. Operacje na żywo wykonane przez doświadczonych otochirurgów. Możliwość szkolenia praktycznego na preparatach anatomicznych kości skroniowych pod okiem doświadczonych instruktorów: mastoidektomia, attykotomia tylna, tympanotomia tylna, kochleostomia (implant ślimakowy), nerw twarzowy, labiryntektomia, petrosektomia boczna. Dla zaawansowanych możliwy trening stapedektomii.
Goście specjalni kursu: Prof. Hervig Swoboda (Wiedeń), Doc. Marcin Szymański (Lublin), Prof. Jerzy Kuczkowski (Gdańsk)


KURS
27.09.2014, Bydgoszcz
Kurs chirurgii endoskopowej zatok przynosowych (Bydgoskie Warsztaty Chirurgii Otorynolaryngologicznej 2014)
Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy
85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 44
e-mail: orlkursy@gmail.com
www.kursy-orl-bydgoszcz.pl

Kurs obejmie podstawowe i zaawansowane techniki chirurgii endoskopowej zatok przynosowych. Wykłady: KT zatok przed operacją FESS, techniki podstawowe FESS - krok po kroku, zachyłek czołowy i zatoka klinowa, operacja Draf 3 (zmodyfikowana operacja Lothropa), FESS u dzieci, endoskopowe leczenie włókniaka młodzieńczego, dacrocystorhinostomia, powikłania FESS - rozpoznanie i leczenie.
Goście specjalni: Prof. Hervig Swoboda (Wiedeń, Austria), Prof. John Jacobsen (Odense, Dania)


KURS
1-3.10.2014, Poznań
7. Europejski Kurs Nowotworów Głowy i Szyi, (7th Annual EUROHNC)
Polska Grupa Badań Nowotworów Głowy i Szyi, Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Onkologii
61-866 Poznań, ul. Garbary 15
faks: 61 8850 910
e-mail: kinga.lunitz@wco.pl
www.phnos.org.pl


2-5.10.2014, Moscow, Russia
XXVIIth Congress of the Union of the European Phoniatricians (UEP)
www.uep2014.com


KURS
2-3.10.2014, Barcelona, Spain
III Hand-on Endoscopic Sinus Surgery Course
e-mail: MPAHISSA@clinic.ub.es


9.10.2014, Polanica Zdrój
Leczenie rozszczepów wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia. Kraniostenozy.
www.konferencja.scm.pl


15-18.10.2014, Toronto, Canada
8th Objective Measures Symposium on Auditory Implants
www.objectivemeasures.org


KURS
19-22.10.2014, Imola (Bologna), Italy
5th International Course of Functional and Aesthetic Surgery of the Nose
www.imolarhinoplasty2014.com


logo Patronat PTORL 23-25.10.2014, Lublin - pod patronatem PTORL ChGiSz
XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce"
Zarząd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych, Sekcja Otolaryngologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Katedra i Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii
20-093 Lublin, Chodźki 2
tel.: 81 71-85-581
faks: 81 74-16-173
e-mail: konferencja@orl-lublin2014.pl
www.orl-lublin2014.pl


KURS
5-7.11.2014, Gliwice
7. Kurs Mikrochirurgii
Centrum Onkologii w Gliwicach, zespól prof. Adama Maciejewskiego
e-mail: microsurgery@microsurgery.pl

Program kursu: zajęcia teoretyczne, warsztaty przy mikroskopach, ćwiczenia na zwłokach.


13-15.11.2014, Poznań
International Symposium on Head and Neck Oncology. HPV - past, present and future
Polska Grupa Badań Nowotworów Głowy i Szyi
61-866 Poznań, Garbary 15
tel.: 61 8850-801
faks: 61 8850-801
www.hpv2014-poznan.pl


KURS
13-14.11.2014, Warszawa
III Kurs "Choroby gruczołów ślinowych i nerwu twarzowego"
Katedra i Klinika Otolaryngologii WUM
e-mail: stowarzyszenie@otolaryngology.pl
www.otolaryngology.pl

W programie: ćwiczenia na preparatach, prezentacja filmów z operacji, wykład: "Sialoendoskpia: endoskopia, instrumentarium, technika", transmisja z bloku operacyjnego.
Anatomia i fizjologia gruczołów ślinowych i n. twarzowego, diagnostyka chorób gruczołów ślinowych, monitorowanie n. twarzowego, stany zapalne i nowotwory niezłośliwe gruczołów ślinowych, nowotwory złośliwe gruczołów ślinowych, chirurgia w chorobach gruczołów ślinowych, powikłania w chirurgii gruczołów ślinowych, operacje rekonstrukcyjne porażonej twarzy, przetoki przeduszne.


KURS
17-18.11.2014, Warszawa
III Kurs Chirurgii Nosa i Zatok 2014
Katedra i Klinika Otolaryngologii WUM
e-mail: stowarzyszenie@otolaryngology.pl
www.otolaryngology.pl

Ćwiczenia praktyczne Kursów zostaną przeprowadzone na świeżo mrożonych preparatach.


KURS
19-20.11.2014, Warszawa
XV Kurs Mikrochirurgii Ucha "Cieknące Ucho"
Katedra i Klinika Otolaryngologii WUM
e-mail: stowarzyszenie@otolaryngology.pl
www.otolaryngology.pl

W programie: ćwiczenia na preparatach, prezetnacja filmów z operacji, wykład: Endoskopia w diagnostyce i leczeniu zapaleń uszu, transmisja z bloku operacyjnego.
Alergia z zapalenie ucha zewnętrznego, zapelenie ucha zewnętrznego i wskazania do leczenia operacyjnego, diagnostyka radiologiczna w zapaleniach uszu, diagnostyka bakteriologiczna w zapaleniach uszu, zasady farmakoterapii miejscowej zapaleń uszu, przyczyny wycieków z ucha w rzadkich jednostkach chorobowych oraz po operacjach usznych, zasady i algorytm postępowania z cieknącym uchem.


KURS
19-21.11.2014, Granada, Spain
International Course of Head and Neck Dissection
www.oloriz.com


KURS
29-30.11.2014, Mumbai, India
International course on Sialoendoscopy
e-mail: drmilindn@gmail.com


logo Patronat PTORL 5-6.12.2014, Warszawa - pod patronatem PTORL ChGiSz
RhinoForum 2014
Sekcja Rynologii i Chirurgii Plastycznej Twarzy PTORL ChGiSz, Stowarzyszenie "Rynologia Polska", Klinika Otolaryngologii Wydziału Lekarsko-Dentystycznego WUM
00-681 Warszawa, ul. Hoża 37/5
faks: (22) 203 46 20
e-mail: info@forumrynologiczne.pl
www.forumrynologiczne.pl


aktualizacja: 2014-09-18       ..:: kontakt ::..