nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
kwiecień 2021
logo świat
15-17.04.2021, Athens, Greece
3rd Balkan Rhino Forum

15-17.04.2021, Poznań
IV Ogólnopolska Konferencja - Innowacje w otolaryngologii - Chirurgia małoinwazyjna

logo świat
24.04.2021, on-line, Toronto
Toronto Head and Neck Imaging Symposium

maj 2021
logo świat
8-11.05.2021, Thessaloniki, Greece
28th Congress of European Rhinologic Society, 21st Congress of the International Rhinologic Society

19.05.2021, Sibenik, Croatia - 15th Congress of the European Federation of Audiology Societies
!!! ODWOŁANE !!!

logo świat
20-21.05.2021, on-line
15th Congress of European Federation of Audiology Societies

logo świat
logo Patronat PTORL
20-21.05.2021, on-line - pod patronatem PTORL ChGiSz
I Belarusian-Lithuanian-Polish online Otorhinolaryngology Congress

czerwiec 2021
logo świat
2-6.06.2021, Philadelphia, US
50th Anniversary Symposium Care of the Professional Voice

logo świat
KURS
4-5.06.2021, Bern, Switzerland
Swiss Head and Neck Dissection Course

logo świat
KURS
30.06.-02.07.2021, Winchester, UK
13th Wessex Advanced FESS Course

lipiec 2021
logo świat
KURS
3-4.07.2021, Winchester, UK
Third Wessex Facial Plastic Surgery Course

logo świat
KURS
17-18.07.2021, Madrid
8th Course on Surgery for OSAS
termin przeniesiony z 10.2020

wrzesień 2021
3-5.09.2021, Poznań
Conference on Sound Perception
Katedra Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
www.csp.amu.edu.pl
Zmiana terminu z 5-7.6.2020
Wiodącą tematyką konferencji będzie szeroko rozumiana percepcja dźwięku, powiązana z takimi obszarami wiedzy jak: psychoakustyka, diagnostyka i rehabilitacja słuchu, akustyka środowiska oraz akustyka architektoniczna.

9-11.09.2021, Katowice
XXII Dni Otolaryngologii Dziecięcej
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Chirurgii Głowy i Szyi Katedra Chirurgii Dziecięcej SUM w Katowicach

logo świat
11-14.09.2021, Antwerp
11th International Symposium on Objective Measures in Auditory Implants

logo świat
16-17.09.2021, Biszkek, Kirgistan
XIII International Tinnitus Seminar, World Tinnitus Congress

logo Patronat PTORL
30.09.-02.10.2021, Bydgoszcz - pod patronatem PTORL ChGiSz
XIX Ogólnopolskie Sympozjum - Onkologia w Otorynolaryngologii
Sekcja Onkologiczna PTORLChGiSz, Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo Twarzowej CM UMK, Fundacja LARPED
www.agora-konferencje.pl
przesunięty termin z: 20-22.05.2021

październik 2021
logo świat
KURS
1-3.10.2021, Athens, Greece
7th Endoscopic Skull Base Dissection Course

logo świat
6-10.10.2021, Antalya, Turkey
30th Congress of Union of the European Phoniatricans

logo świat
KURS
7-8.10.2021, Barcelona, Spain
I Hands-On International Course - Parapharyngeal Space Surgery
przesunięte z 04.2021

11-16.10.2021, Kazimierz Dolny nad Wisłą
IV Lubelskie Dni Otolaryngologii
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM w Lublinie, Oddział Lubelski PTORL, Stowarzyszenie Larynx
www.zjazd.otolaryngologia.umlub.pl
termin przesunięty z 5-6.06.2020

logo świat
27-30.10.2021, Budapest
15th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation

listopad 2021
logo świat
KURS
4-7.11.2021, Bruges, Belgium
6th EAP Course

logo świat
15-19.11.2021, Toronto, Canada
34th International Papillomavirus Conference

18-20.11.2021, on-line
XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA 2021, XIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

24.11.2021, transmisja live
6th ELS Live Surgery Broadcast
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, European Laryngological Society, Urząd m. Poznania
els.livesurgery.net

grudzień 2021
2-4.12.2021, Warszawa
RhinoForum 2021, XIX Międzynarodowa Konferencja Rynologiczna

aktualizacja: 2021-04-08 ..:: kontakt ::..