nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Redaktor naczelny:
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz
Z-cy redaktora naczelnego:
Prof. dr hab. n. med. Marek Rogowski
Prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień
Prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter
Sekretarze redakcji:
Prof. dr hab. n. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz
Dr n. med. Piotr Rapiejko
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
www Otolaryngologia Polska - Index Copernicus
Adres redakcji:
Redakcja OTOLARYNGOLOGII POLSKIEJ
Klinika Otolaryngologii
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128
04-141 Warszawa 44
Sekretariat:
mgr Barbara Kazimierczak
Klinika Otolaryngologii
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128
04-141 Warszawa 44
tel.: 22 681 7467, 665 707 145
faks: 22 681 7467
Rada Naukowa:
Doc. dr Gottfried Aust, Niemcy
Prof. dr Jan Betka, Czechy
Prof. dr Friedrich Bootz, Niemcy
Prof. dr Michiel van den Brekel, Holandia
Prof. dr Thomas E. Carey, USA
Prof. dr Reidar Grénman, Finlandia
Prof. dr Ales Hahn, Czechy
Prof. dr Rudolf Häusler, Szwajcaria
Prof. dr Juraj Koval, Słowacja
Prof. dr Thomas V. McCaffrey, USA
Prof. dr Peter K. Plinkert, Niemcy
Prof. dr Louis Traissac, Francja
Prof. dr Jochen A. Werner, Niemcy
Prof. dr Theresa L. Whiteside, USA
Prof. dr Hans P. Zenner, Niemcy

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński, Polska
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Hassmann-Poznańska, Polska
Prof. dr hab. n. med. Henryk Kaźmierczak, Polska
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kręcicki, Polska
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa, Polska
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Namysłowski, Polska
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Niedzielska, Polska
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk, Polska
Prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski, Polska
Prof. dr hab. n. med. Czesław Stankiewicz, Polska

Wydawana od 1947 roku, jako kontynuator przedwojennego Polskiego Przeglądu Otolaryngologicznego.
Od 1967 roku jako dwumiesięcznik.

aktualizacja: 2022-11-19 ..:: kontakt ::..