nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Redaktor naczelny:
Prof. dr hab. med. Dariusz Jurkiewicz
Z-cy redaktora naczelnego:
Prof. dr hab. med. Jacek Składzień
Prof. dr hab. med. Marek Rogowski
Sekretarze redakcji:
Prof. dr hab. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz
Dr med. Piotr Rapiejko
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
www Otolaryngologia Polska - Index Copernicus
Adres redakcji:
Redakcja OTOLARYNGOLOGII POLSKIEJ
Klinika Otolaryngologii
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128
04-141 Warszawa 44
Sekretariat:
mgr Barbara Kazimierczak
Klinika Otolaryngologii
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128
04-141 Warszawa 44
tel.: 22 681 7467, 665 707 145
faks: 22 681 7467
Rada Naukowa:
Doc. dr Gottfried Aust, Niemcy
Prof. dr Wojciech Golusiński, Polska
Prof. dr Jan Betka, Czechy
Prof. dr Friedrich Bootz, Niemcy
Prof. dr Michiel van den Brekel, Holandia
Prof. dr Thomas E. Carey, USA
Prof. dr Tatiana Gierek, Polska
Prof. dr Wiesław Gołąbek, Polska
Prof. dr Reidar Grénman, Finlandia
Prof. dr Ales Hahn, Czechy
Prof. dr Elżbieta Hassmann-Poznańska, Polska
Prof. dr Rudolf Häusler, Szwajcaria
Prof. dr Juraj Koval, Słowacja
Prof. dr Kazimierz Niemczyk, Polska
Prof. dr Andrzej Obrębowski, Polska
Prof. dr Jan Olofsson, Norwegia
Prof. dr Peter K. Plinkert, Niemcy
Prof. dr Louis Traissac, Francja
Prof. dr Theresa L. Whiteside, USA
Prof. dr Jochen A. Werner, Niemcy
Prof. dr Hans P. Zenner, Niemcy
Prof. dr Tomasz Durko, Polska
Prof. dr Danuta Gryczyńska, Polska
Prof. dr Michał Grzegorowski, Polska
Prof. dr Dariusz Jurkiewicz, Polska
Prof. dr Henryk Kaźmierczak, Polska
Prof. dr Andrzej Kukwa, Polska
Prof. dr Grzegorz Namysłowski, Polska
Prof. dr Grażyna Niedzielska, Polska
Prof. dr Thomas V. McCaffrey, USA
Prof. dr Tomasz Kręcicki, Polska
Prof. dr Jurek Olszewski, Polska
Prof. dr Marek Rogowski, Polska
Prof. dr Jacek Składzień, Polska
Prof. dr Czesław Stankiewicz, Polska
Prof. dr Witold Szyfter, Polska
Prof. dr Czesława Tarnowska, Polska
aktualizacja: 2021-01-13 ..:: kontakt ::..