nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Redaktor naczelny:
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wierzbicka
Z-cy redaktora naczelnego:
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz
Prof. dr hab. n. med. Marek Rogowski
Sekretarze redakcji:
Dr n. med. Piotr Rapiejko
Dr hab. Maciej Wróbel, prof. UMK
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
www Otolaryngologia Polska - Index Copernicus
Adres redakcji:
Redakcja OTOLARYNGOLOGII POLSKIEJ
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
Wydawca:
Index Copernicus International
ul. Kasprzaka 31A lok. 184
01-234 Warszawa
tel. +48 22 487 53 93
e-mail: otolaryngologypl@indexcopernicus.com
www.indexcopernicus.com
Rada Naukowa:
Christoph Arens MD / PhD
Simon Best MD / PhD
Ehab Y. Hanna MD / PhD
Frederic Dikkers MD / PhD
Peter Klussmann MD / PhD
Cesare Piazza MD / PhD
Jan Plzak MD / PhD
Ricard Simo MD / PhD
Alena Skalova MD / PhD
Holger Sudhoff MD / PhD
Isabel Vilaseca MD / PhD
Andrzej Żarowski MD / PhD

Prof. dr hab. n. med. Paweł Burduk
Dr hab. n. med. Maciej Giefing
Prof. dr hab. n. med. Ewa Jaworowska
Dr hab. n. med. Wojciech Kukwa
Prof. dr hab. n. med. Adam Maciejewski
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek
Prof. UMK dr hab. n. med. Józef Mierzwiński
Dr hab. n. med. Bogusław Mikaszewski
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
Prof. dr hab. n. med. Wioletta Pietruszewska
Prof. dr hab. n. med. Ewa Olszewska
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
Prof. dr hab. n. med. Marcin Szymański

Wydawana od 1947 roku, jako kontynuator przedwojennego Polskiego Przeglądu Otolaryngologicznego.
Od 1967 roku jako dwumiesięcznik.

aktualizacja: 2024-07-11 ..:: kontakt ::..