nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1964; vol. 28, nr 1
Następny
1-5
Wspomnienie pośmiertne o Prof. dr Janie Miodońskim
Hans H.
wspomnienie pośmiertne
7-11
O interpozycji
Miodoński J.
praca oryginalna
13-18
Pisząc naukową pracę medyczną?
Małecki J.
praca oryginalna
19-25
Badania na unaczynieniem błon śluzowych zatok przynosowych człowieka i zwierząt doświadczalnych ze szczególnym uwzględnieniem zespoleń tętniczo-żylnych
Pogorzelski J.K., Standio Z.
praca oryginalna
27-32
Badania nad zjawiskiem habituacji w narządzie przedsionkowym
Małecki J.
praca oryginalna
33-38
Autonomiczny system nerwowy a potencjały mikrofoniczne narządu Cortiego. I. Układ sympatyczny
Jankowski W., Giełdanowski J., Birecki W.
praca oryginalna
39-46
Starzenie się narządu słuchu w matematycznym ujęciu wrocławskiej modyfikacji próby Feldmanna
Kossowski S., Giełdanowski J., Ziemski Z.
praca oryginalna
47-51
Pourazowy tętniak tętnicy szyjnej wewnętrznej w przebiegu wewnątrzczaszkowym z nawracającymi krwotokami nosowymi
Zakrzewski A., Durska-Zakrzewska A., Grądzki J., Gerwel T.
praca oryginalna
53-56
O zastosowaniu siatki poliestrowej w laryngektomii i do zamykania ubytków przełykowych
Radzimiński A.
praca oryginalna
57-65
Wyniki operacyjnego leczenia raka krtani w Krakowskiej Klinice Laryngologicznej
Sekuła J., Olszewski E.
praca oryginalna
67-69
Ultradźwięki w leczeniu nieżytu naczyniowo-ruchowego nosa
Taniewski J.
praca oryginalna
71-77
Nasze doświadczenia i wyniki w chirurgii tympanoplastycznej (cz. I)
Mozolewski E., Ruszel J.
praca oryginalna
79-82
Wyniki tympanoplastyk z użyciem wolnego przeszczepu skóry przewodu słuchowego zewnętrznego
Olszewski E., Nowiński J.
praca oryginalna
83-88
Dalsze badania nad wpływem czerwonki bakteryjnej na narząd słuchu
Bystrzanowska T., Osuch T., Popławski B., Wojnarowska W.
praca oryginalna
89-93
Kilka uwag o zespole Barré-Liéou
Bystrzanowska T.
praca oryginalna
95-101
Próba klasyfikacji klinicznych postaci usznopochodnych ropni mózgu
Małkus L.
praca oryginalna
103-110
Nowotwory złośliwe ucha środkowego w świetle własnego materiału
Karwowski R.
praca oryginalna
111-115
Sposób rekonstrukcji skośnej dwustronnej szczeliny wrodzonej twarzy
Witwicka Z.
praca oryginalna
116
Sprawozdanie ze Zjazdu Otolaryngologów Czechosłowackich w Koszycach
.
kronika
117-120
Próba stosowania metioniny w leczeniu brodawczaków krtani
Przymanowski Z.
praca oryginalna
121-127
Wpływ umiejscowienia mikrofonu kostnego i siły jego przylegania na wartości progowe przewodnictwa kostnego
Łępkowski A.
praca oryginalna
128-133
Test mowy ciągłej audiometrii mowy
Kuźniarz J.
praca oryginalna
134
Sprawozdanie z Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego na temat "Antybiotyki i kortykoidy w otolaryngologii" w dniu 7.IX.1963 r. w Białymstoku
.
135-140
Metalowe ciała obce w zatokach bocznych nosa i dole skrzydłowo-podniebiennym
Włodyka J.
praca oryginalna
141-143
Dwa przypadki stanów przedrakowych ucha środkowego
Włodyka J.
kazuistyka
145-148
Samoistna odma mózgowa jako powikłanie ropni mózgu pochodzenia usznego
Laudański A., Chotecki B.
kazuistyka
149-151
Przypadek histiocytoma przedsionka nosa
Małkus L.
kazuistyka
152
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Kliniki Otolaryngologicznych w Hradci Kralove i Wrocławia w Szpidlerowym Młynie (CSR)
sprawozdanie
152-155
Nerwiakowłókniakowatość języka w uogólnionej postaci choroby Recklinghausena
Fliciński E.
kazuistyka
157-160
Turban tumor zewnętrznego przewodu słuchowego
Grabowski M.
kazuistyka
161-162
Tamponady nosa balonikami gumowymi
Latkowski B.
praca racjonalizatorska
Poprzedni
1964; vol. 28, nr 1
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..