nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1971; vol. 25, nr 1
Następny
1-10
La laryngectomie partielle horizontale glottique
Calarasu R., Romascanu G., Dinesco G., Popesco P., Calarasu F.
praca oryginalna
11-15
Metody badań audiometrycznych u zwierząt laboratoryjnych
Finkiewicz-Murawiejska L.
praca oryginalna
17-24
Wpływ wieku na zmęczenie słuchowe
Bystrzanowska T., Fitowski Z., Swiesiulska H.
praca oryginalna
25-29
Badania smaku w uszkodzeniach struny bębenkowej
Moszyński B.
praca oryginalna
31-38
Próba elektronystagmograficznej lokalizacji obwodowych i ośrodkowych uszkodzeń narządu przedsionkowego
Latkowski B.
praca oryginalna
39-42
Ocena próby Barany'ego w elektronystagmografii
Latkowski B., Dyła S.
praca oryginalna
43-48
Przydatność próby echa do oceny organicznego i nieorganicznego upośledzenia słuchu
Sowa J.
praca oryginalna
49-53
Wrodzone przetoki małżowiny usznej
Konarska A.
praca oryginalna
55-60
Naczyniaki nosa
Kamieniec M., Żygadłowski J.
praca oryginalna
61-66
Własne doświadczenia w tympanoplastykach
Antyporowicz W.
praca oryginalna
67-71
Ocena leczenia zachowawczego nabytych perlaków ucha środkowego
Maj J.
praca oryginalna
73-78
Macrotia jednostronna jako wyraz wrodzonego segmentowego przerostu ciała
Zakrzewski A., Kruk-Zagajewska A.
kazuistyka
79-82
Mięska prążkowanokomórkowy tchawicy
Zakrzewski A., Szlęzak L., Skowroński S., Skowrońska I., Przybora L.
kazuistyka
83-86
Wrodzona torbiel języka
Dominikowska A.
kazuistyka
87-90
Uwagi o leczeniu chemodectoma ucha
Kuźnierczyk W., Kuźniarz J., Maj J.
kazuistyka
91-95
Wartość badania arteriograficznego w rozpoznawaniu włókniaków młodzieńczych
Najwer K., Freytag t., Zajgner J.
kazuistyka
97-100
Zastosowanie oddechu kontrolowanego w leczeniu ostrego nieżytu dróg oddechowych
Zachert H., Wiernicki J.
kazuistyka
101-104
W sprawie postępowania w bliznowatym zarośnięciu nozdrzy tylnych i nosogardła
Żelachowska M., Konarska A., Standziak A.
kazuistyka
105-107
Rak krtani u piętnastoletniej dziewczynki
Nawara J.
kazuistyka
109-111
Przypadek odosobnionego uszkodzenia układu przedsionkowego u chorej z gruźlicą płuc, leczonej streptomycyną
Obara K.
kazuistyka
112
Dietz H.: Die frontobasale Schädelhirnverletzung
Małecki J.
ocena
113-116
Przeciwciała miejscowe i ich znaczenie dla odporności
Sośnierzowa K.
praca poglądowa
117-119
Sprawozdanie ze Zjazdu fonetyków, foniatrów i logopedów w Köszeg
Góralówna M., Kossowska E.
sprawozdanie
Poprzedni
1971; vol. 25, nr 1
Następny
aktualizacja: 2024-07-21 ..:: kontakt ::..