nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1976; vol. 30, nr 4
Następny
337-345
Wpływ hałasu tkalni na narząd słuchu płodów świnek morskich
Daniel T.
praca oryginalna
347-352
Wpływ upośledzonej drożności nosa na mechanikę oddychania
Grzymisławski J.
praca oryginalna
353-362
Analiza ruchu krtani i gardła po laryngektomii horyzontalnej: badania rentgenokinematograficzne
Mozolewski E., Sulikowski M., Wysocki R.
praca oryginalna
363-368
Operacyjne leczenie porażeń nerwu twarzowego po złamaniach piramidy kości skroniowej
Bochenek Z., Kukwa A.
praca oryginalna
369-374
Jednostronna arytenoidektomia w leczeniu zwężeń szpary głośni przy obustronnym porażeniu nerwów krtaniowych wstecznych
Bochenek Z., Kukwa A.
praca oryginalna
375-378
Naskórki zwierząt - antygen środowiskowy
Zawisza E.
praca oryginalna
379-381
Embolizacja tętnicy szczękowej w przypadku włókniaka młodzieńczego
Latkowski B., Zajgner J., Kołodziej M., Najwer K., Zalewski P.
praca oryginalna
383-386
Wrodzone przetoki i torbiele szyi na podstawie analizy materiału Kliniki Laryngologicznej CKP WAM
Czarnecki H., Janowicz K., Pruszyńska I.
praca oryginalna
387-390
W sprawie znieczulenia ogólnego przy tonsylektomii
Zakrzewski J., Woźniak S., Obrębowski A., Łakomy A.
praca oryginalna
391-398
Wczesne i odległe zmiany w czynności narządu powonienia i smaku w następstwie złamań kości twarzoczaszki
Obrębowski A., Pruszewicz A., Barańczakowa Z., Flieger S.
praca oryginalna
399-402
Zastosowanie altezyny do zabiegów mikrochirurgicznych krtani
Siwik J., Gaszyński W.
praca oryginalna
403-409
Ocena przydatności testów opartych na przewodnictwie chrzęstnokostnym w diagnostyce audiologicznej
Gołębiowski A.M.
praca oryginalna
410
Sprawozdanie z pobytu w kilku akademickich ośrodkach otolaryngologicznych RFN w 1974 r.
Moszyński B.
sprawozdanie
411-414
Przypadek zespołu Lermoyez
Chadzypanagiotis D.
kazuistyka
415-418
Chemodectoma jamy nosowo-gardłowej
Szmeja Z., Skonieczna M., Zengteler G.
kazuistyka
419-421
Przypadek ziarnicy złośliwej z zajęciem krtani
Żuchowska-Vogelgesang B.
kazuistyka
423-424
Przypadek tłuszczaka języka
Gierek T., Majzel K.
kazuistyka
425-428
O naczyniaku podgłośniowym krtani u niemowląt
Sylwanowicz L., Welfel L., Świtoniak-Dyszy Z., Drobik Z.
kazuistyka
429-432
W sprawie etiopatogenezy i diagnostyki choroby Méniere'a
Jankowski J.
praca poglądowa
433-435
Modyfikacja rozwieracza Whiteheada
Zakrzewski J.
praca racjonalizatorska
437-438
Zaburzenia wentylacji płuc u dzieci w przebiegu niektórych schorzeń laryngologicznych
Chmielik M.
streszczenie pracy doktorskiej
Poprzedni
1976; vol. 30, nr 4
Następny
aktualizacja: 2024-07-11 ..:: kontakt ::..