nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1977; vol. 31, nr 3
Następny
213-216
Prof. dr hab. med. mgr filoz. Aleksander Zakrzewski w czterdziestopięciolecie działalności naukowej i pracy zawodowej
Szmeja Z., Pruszewicz A.
217-223
Audiometria odpowiedzi wywołanych u dzieci z zaburzeniami mowy
Sekuła J., Halama A., Reroń E.
praca oryginalna
225-228
Elektryczna stymulacja narządu słuchu człowieka z zastosowaniem elektrody transtympanalnej
Bochenek Z., Bochenek W., Bieniek J.
praca oryginalna
229-238
Wartość kliniczna badania lokalizacji dźwięku
Szmeja Z., Pruszewicz A.
praca oryginalna
239-243
Badanie poziomu żelaza i całkowitej zdolności wiązania żelaza w surowicy krwi chorych leczonych z powodu zatokowo- i usznopochodnych powikłań wewnątrzczaszkowych
Ogrodnik M., Semczuk B.
praca oryginalna
245-252
Jatrogenne uszkodzenia zewnątrzskroniowej części nerwu twarzowego u dzieci
Mozolewski E., Jach K., Ziętek E.
praca oryginalna
253-258
Całkowite wycięcie krtani. Własna modyfikacja techniki operacyjnej i postępowanie po zabiegu
Iwankiewicz S.
praca oryginalna
259-270
Szkodliwy wpływ hałasu na ucho wewnętrzne i drogę słuchową świnki morskiej
Szmeja Z., Sowiński H.
praca oryginalna
271-276
Wpływ niektórych czynników socjalnych oraz psychicznych u laryngektomowanych na rehabilitację zastępczego procesu komunikatywnego
Pruszewicz A., Obrębowski A., Borucińska-Tyczyńska J.
praca oryginalna
277-279
Zdolność rozumienia testów słownych przyspieszonych w przewodzeniowych i odborczych upośledzeniach słuchu
Czarnecki H., Wąsala W.
praca oryginalna
281-290
Zaburzenia foniatryczne u chorych po resekcjach języka z powodu nowotworów złośliwych
Pruszewicz A., Kruk-Zagajewska A.
praca oryginalna
291-298
Długoletnia ocena wyników leczenia usznopochodnych ropni mózgu metodami zachowawczymi
Szmeja Z., Tokarz F., Kulczyński B.
praca oryginalna
299-304
Struktury morfologiczne tegmentum vasculosum i planum semilunatum
Ukleja Z.
praca oryginalna
305-316
Klinika i morfologia stanów przedrakowywch i wczesnych raków krtani
Szlęzak L., Przybora L., Ryglewicz J.
praca oryginalna
317-321
Myryngoplastyka płatem powięzi z wykorzystaniem lasera rubinowego. Doniesienie tymczasowe
Latkowski B.
praca oryginalna
323-328
Zależności między podstawowymi testami elektronystagmograficznymi u osób zdrowych
Łaciak J., Łukomski M.
praca oryginalna
329-335
Wewnątrzkoomórkowa enzymatyczna reaktywność limfocytów i neutrofilów u chorych z rakiem krtani
Gierek A., Lisiewicz J., Kuśnierczyk W., Pilch J.
praca oryginalna
337-340
Konserwowana opona twarda w tympanoplastyce
Ruszel J., Oździński W.
praca oryginalna
341-345
Badanie poziomu miedzi i oznaczanie wskaźnika żelazowo-miedziowego we krwi chorych leczonych z powodu zatokowo- i usznopochodnych powikłań wewnątrzczaszkowych
Ogrodnik M., Semczuk B.
praca oryginalna
347-351
Szkody tkankowe w obrębie krtani u dzieci po przebytych intubacjach - badania kliniczne i patomorfologiczne
Brzezińska H., Koziorowska B., Wirpsza R., Zawadzki R.
praca oryginalna
354-359
W sprawie zlokalizowanej postaci skrobiawicy dróg oddechowych
Skonieczny J., Kulczyński B., Sowiński H.
praca oryginalna
361-363
Klej tkankowy (ester-n-butylowy kwasu 2-cyjanoakrylowego) w operacjach przegrody nosa
Zakrzewski J., Kończewska H.
praca oryginalna
365-368
Zastosowanie termoplastycznej masy polimerowej w zewnątrznosowych opatrunkach unieruchamiających. Doniesienie tymczasowe
Zakrzewski J., Obrębowski A., Kończewska H., Lewandowski L., Tylczyński W.
praca oryginalna
369-380
Zespół Sjögrena
Tylczyński W.
praca poglądowa
381-387
Poszukiwanie efektywnych metod nauczania otolaryngologii
Kruk-Zagajewska A.
praca poglądowa
389-392
Bardzo rzadki przypadek wrodzonej przetoki skroniowo-powiekowej dolnej u 4-letniego dziecka
Rafiński R., Goc R.
kazuistyka
Poprzedni
1977; vol. 31, nr 3
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..