nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1978; vol. 32, nr 2
Następny
141-149
Skaningowa mikroskopia elektronowa sieci naczyniowej ślimaka ucha wewnętrznego
Miodoński A., Kuś J.
praca oryginalna
151-157
Korelacja badań otoskopowych i zmian stwierdzanych u niemowląt podczas antrotomii
Pliszczyńska-Brennenstuhl M., Modzelewska I., Czapska M., Gurdziel Z.
praca oryginalna
159-166
Wpływ hałasu na narząd słuchu w zależności od wieku
Taniewski M.
praca oryginalna
167-171
Fiksacja powidoku w badaniach elektronystagmograficznych
Janczewski G., Bień S., Kraska A.
praca oryginalna
173-179
Obraz kliniczny brodawczaków oskrzeli
Minnigerode B., Okulicz G.
praca oryginalna
181-187
Wykorzystanie ultradźwiękowej metody dopplerowskiej do wykrywania zwężeń górnych dróg oddechowych
Wagner A., Szreter T., Powałowski T.
praca oryginalna
189-195
Reaktywność oskrzeli na wysiłek fizyczny i histaminę u chorych z sezonowym nieżytem nosa
Gniazdowski R., Dziedziczko A., Matczak M.
praca oryginalna
197-203
Częstotliwość występowania nadwrażliwości oskrzeli i skłonności do dychawicy oskrzelowej u chorych z niealergicznym nieżytem nosa
Dziedziczko A., Gniazdowski R.
praca oryginalna
204-209
Zamykanie samoistnego ubytku przegrody nosa za pomocą powięzi
Witwicka Z., Rzędowska Z., Pietrzak J.
211-216
Gruźlica węzłów chłonnych szyi w dobie współczesnej
Ziętara B., Andrzejewski K., Koselnik-Glugla B.
praca oryginalna
217-219
Przypadek osłoniaka nerwowego szyi z naciekaniem ślinianki podżuchwowej
Zieliński M., Jastrzębska B.
kazuistyka
221-224
Przerzut raka jasnokomórkowego nerki do kości czołowej
Białowąs J., Bulińska H., Słuszkiewicz-Potaż Z.
kazuistyka
225-227
Mięśniako-mięsak poprzecznie prążkowany zatoki szczękowej
Stankiewicz Cz., Popiel L.
kazuistyka
229-231
Gustometria swoista w medycynie przemysłowej
Taniewski M.
streszczenie pracy habilitacyjnej
233-235
Badania narządu słuchu i równowagi u osób narażonych na działanie wibracji
Kieszkowska L.
streszczenie pracy doktorskiej
236
Rzeszowskie spotkania otolaryngologiczne
Obrębowski A.
sprawozdanie
237-238
Ocena czynności kory nadnerczy u dzieci z podgłośniowym zapaleniem krtani
Grzegorowski M.
streszczenie pracy doktorskiej
239-247
Wspomnienie pośmiertne o prof. zwycz. dr hab. med. Zbigniewie Bochenku
Zakrzewski A., Janczewski G.
wspomnienie pośmiertne
Poprzedni
1978; vol. 32, nr 2
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..