nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1979; vol. 33, nr 4
Następny
349-351
Jubileusz 50-lecia pracy naukowej i zawodowej doc. dr med. Jana Danielewicza
Kossowska E.
353-359
Wstępne doświadczenia w kriochirurgicznym leczeniu nowotworów złośliwych
Moszyński B., Miszka K.
praca oryginalna
361-366
Manometryczna ocena drożności kanału nosowo-czołowego w leczeniu zapaleń zatok czołowych
Moszyński B., Stachurski H.
praca oryginalna
367-372
Możliwości operacyjnego leczenia skrzywień przegrody nosa u dzieci
Chmielik M.
praca oryginalna
373-376
Zawartość immunoglobulin i aktywność komórek T w teście rozetkowym u chorych na ozenę
Makowska W., Kendziorek A., Zawisza E.
praca oryginalna
377-382
Operacyjna rehabilitacja słuchu w późnym wieku
Bardadin T., Szlenk Z.
praca oryginalna
383-387
Wgłobione małżowiny uszne
Kruk J.
praca oryginalna
389-395
Ocena wartości badań elektrofizjologicznych w porażeniach nerwu twarzowego
Koczocik-Przedpelska J., Szlęzak L., Bukowy J., Jurasz A.
praca oryginalna
397-402
Urazy oczodołu typu blow-out
Kaźmierzak H.
praca oryginalna
403-413
Badania odruchu sonomotorycznego mięśni śródusznych za pomocą elektrokochleografii w prawidłowym narządzie słuchu
Knapik-Fijałkowska D., Bieniek J., Dawidowicz J.
foniatria i audiologia
415-420
Zastosowanie pomiarów odruchów mięśni śródusznych w diagnostyce audiologicznej i otoneurologii
Gryczyńska D.
foniatria i audiologia
421-429
Lokalizacja miejsca uszkodzenia narządu słuchu w konfliktach serologicznych
Pruszewicz A., Obrębowski A., Świdziński P., Rydzewski B.
foniatria i audiologia
431-434
Audiometr z rozszerzonym do 20 000 Hz zakresem częstotliwości wysokich
Gierek T., Wódka L.
foniatria i audiologia
435-440
Stan krtani i głosu po częściowych laryngektomiach
Tronczyńska J.
foniatria i audiologia
441-444
Perlak zatok czołowych
Jordan J.
kazuistyka
445-448
Do kazuistyki niezłośliwych guzów naczyniowych
Cichy M., Sobkowiak R.
kazuistyka
449-452
Przyczynek do patogenezy zespołu Kartagenera
Gryczyńska D., Zbrzeźny K., Walecki J.
kazuistyka
453-456
Przypadek mięśniaka mięsaka prążkowanokomórkowego zatoki szczękowej u chorej w zaawansowanej ciąży
Wiernik-Strzeszyńska E.
kazuistyka
457-460
Przypadek ropowicy przedkręgosłupowej u niemowlęcia 4-miesięcznego
Stelmach J., Korycki Z.
kazuistyka
461-466
Pomiar, analiza, ocena i normy kątów ostrości słyszenia kierunkowego
Kruk-Zagajewska A.
praca habilitacyjna
Poprzedni
1979; vol. 33, nr 4
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..