nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1981; vol. 35, nr 4-6
Następny
297-302
Próba ustalenia wskazań do leczenia operacyjnego nowotworów na podstawie niektórych wskaźników immunologicznych
Kowalik S., Hałasa J., Dąbrowski W., Braun J., Strzelecka G., Bobnis W.
praca oryginalna
303-307
W sprawie leczenia zachowawczego powikłań perforacji przełyku w odcinku szyjnym przez ciała obce
Szmeja Z., Góral R., Obrębowski A., Pruszewicz A.
praca oryginalna
309-312
Ocena przydatności wszczepów silastikowych w leczeniu zniekształceń nosa
Zieliński A., Kruk J.
praca oryginalna
313-319
Odległe wyniki leczenia ozeny wszczepami allogennej chrząstki żebra wyjałowionej radiacyjnie
Więcko J., Makowska W., Fruba J., Żmigrodzka K.
praca oryginalna
321-328
O zmiennościach anatomicznych wodociągu ślimaka u człowieka
Włodyka J., Miodoński A.
praca oryginalna
329-331
Protezka tarflenowa stosowana w chirurgicznym leczeniu otosklerozy
Gierek T., Kuczmierczyk C., Namysłowski G., Wróbel M.
praca oryginalna
333-338
Analiza leczenia operacyjnego otosklerozy
Bardadin T., Ferdynus-Chromy J., Pajewska-Klimczak M., Strauss M., Szlenk Z.
foniatria i audiologia
339-342
Ototoksyczność gentamycyny i furosemidu
Ziemski Z., Jankowski W., Kowalewska M.
foniatria i audiologia
343-348
Kliniczne doświadczenia stosowania Ketalaru w badaniach ERA u dzieci
Reroń E., Popielski L.
foniatria i audiologia
349-358
Rozróżnianie małych zmian częstotliwości tonów u osób z odbiorczym upośledzeniem słuchu
Gryczyński M.
foniatria i audiologia
359-364
Ocena wielkości czasowego przesunięcia progu słyszenia w rozszerzonym zakresie wysokich częstotliwości w zależności od ilości lat pracy w hałasie
Majzel K., Gierek T.
foniatria i audiologia
365-369
Przypadek aspergilozy zatoki czołowej i oczodołu
Sekuła J., Popielski L., Bętkowski A.
kazuistyka
371-374
Ropowica gazowa szyi i klatki piersiowej
Senkus J.
kazuistyka
375-378
Przyczynek do guzów bocznych szyi Ca papillare thyreogenes metastaticum
Gazdeczka-Rybak Z.
kazuistyka
379-382
Brodawczakowatość zatoki czołowej
Gryczyński M.
kazuistyka
383-392
Tomografia komputerowa w otolaryngologii
Grądzki J.
praca poglądowa
393-399
O przecięciu nerwu kanału skrzydłowego
A. Bętkowski
praca poglądowa
Poprzedni
1981; vol. 35, nr 4-6
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..