nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1982; vol. 36, nr 4
Następny
193-198
Laryngocele w przebiegu nowotworów krtani i gardła
Grzesiakowska U., Buraczewski J., Dziukowa J.
praca oryginalna
199-202
Zawartość immunoglobulin i aktywność komórek T w teście rozetkowym w przebiegu immunoterapii alergii
Zawisza E., Janczewski C., Makowska W., Fruba J., Kendziorek A.
praca oryginalna
203-207
Upowietrznienie wyrostka sutkowatego po tympanoplastyce zamkniętej
Dziewiszek S.
praca oryginalna
209-213
Przyczynek do bliznowatych zwężeń tchawicy
Kruk-Zagajewska A., Szyfter W.
praca oryginalna
215-228
Próba porównania mowy zastępczej uzyskiwanej po klasycznych i chirurgicznych metodach rehabilitacji
Tarnowska C., Mozolewski E., Pruszewicz A., Jassem W., Jach K., Ziętek E., Wysocki R., Pacześniak F.
praca oryginalna
229-237
Morfologiczno-anatomiczne wykładniki mowy przetokowej
Tarnowska C., Mozolewski E., Wysock R., Jassem W., Ziętek E., Kordowski J.
praca oryginalna
239-241
W sprawie etiologii nagłych głuchot
Ziemski Z.
praca oryginalna
243-246
Przypadek ropnia mózgu w następstwie ostrego zapalenia ucha środkowego
Krochmalska E., Sydor U.
kazuistyka
247-251
Transplantacja tarczycy językowej do przestrzeni przedgnykowej
Szmeja Z., Sobieszczyk A., Sobieszczyk S.
kazuistyka
253-256
Zapalenie kości skroniowej spowodowane pałeczką ropy błękitnej
Skuratowicz L., Świtoniak-Dyszy Z., Welfel L.
kazuistyka
257-259
Promienica tylnej ściany gardła u 7-letniego dziecka
Skuratowicz A., Soboczyński A.
kazuistyka
261-264
Przyzwojak niechromochłonny krtani
Bielawna E., Lubiński J., Sowa J.
kazuistyka
265-268
Urządzenie do sialografii
Piziewicz A., Boroń Z.
praca racjonalizatorska
269-270
Zachowanie się czynności oddechowej płuc i wymiany gazowej u chorych na twardziel dróg oddechowych
Kupisz K.
streszczenie pracy doktorskiej
Poprzedni
1982; vol. 36, nr 4
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..