nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1986; vol. 40, nr 1
Następny
1-4
Powikłania po operacyjnym leczeniu otosklerozy
Sekuła J., Reroń R.
praca oryginalna
5-8
Cytologia nosa u chorych na raka krtani
Makowska W., Fruba J., Zawisza E.
praca oryginalna
9-16
Zmiany w błonie śluzowej nosa i gardła u ludzi narażonych na działanie pyłu cementowego
Pilch J.
praca oryginalna
17-20
W sprawie organizacji diagnostyki i terapii chłoniaków złośliwych wieku dziecięcego
Preibisch-Effenberger R., Kluba U., Kluba J., Mittler U.
praca oryginalna
21-24
Częstość występowania i obraz chorobowy mastoiditis w Klinice Otolaryngologicznej AM w Magdeburgu w latach 1980-1983
Preibisch-Effenberger R., Begall K.
praca oryginalna
25-33
Zniesienie resorpcji przeszczepów chrząstki żebrowej szczura poddanej działaniu kwasu solnego
Pawłowski A., Malejczyk J., Ślubowski T., Śladowski D., Moskalewski S.
praca oryginalna
34-37
Hemofilia w otolaryngologii
Kulczyński B., Kruk-Zagajewska A., Szyfter W.
praca oryginalna
38-45
Ocena narządu słuchu u noworodków w audiometrii impedancyjnej i ERA
Sekuła J., Reroń E.
foniatria i audiologia
46-50
Ropień mózgu w przebiegu ostrego zapalenia ucha środkowego
Szmeja Z., Kruk-Zagajewska A., Grądzki J., Czarnowski J.
kazuistyka
51-53
Dwa przypadki struniaka głowy i szyi
Kuczkowski J.
kazuistyka
54-58
Zastosowanie korneometrii na użytek audiologiczny
Czarnowski J.
praca poglądowa
59-64
Układowa choroba chrząstek
Czarnowski J.
praca poglądowa
65-68
Badania kliniczne procesu kompensacji uszkodzeń narządu przedsionkowego
Bień S.
praca habilitacyjna
69-70
Sprawozdanie z III Polsko-Francuskiego Sympozjum Otolaryngologicznego w Krakowie 30-31 maja 1884 r.
Sekuła J., Olszewski E.
sprawozdanie
71-72
Sprawozdanie z XXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego odbytego w Łodzi w dniach 23-26 września 1983 r.
Łaciak J., Gryczyński M.
sprawozdanie
Poprzedni
1986; vol. 40, nr 1
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..