nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1989; vol. 43, nr 4
Następny
249-255
Melanoma na migdałku podniebiennym. Badania w SEM
Sekuła J., Kuś J., Nowogrodzka-Zagórska M.
praca oryginalna
256-260
Telekobaltoterapia u chorych na raka gardła
Zajusz A., Wojcieszek Z.
praca oryginalna
261-267
Cerwikotomia zwiadowcza w chorobach węzłów chłonnych szyi
Ziętek E.
praca oryginalna
268-272
Magnez w moczu w stanach przedrakowych oraz różnych stadiach raka płaskonabłonkowego krtani
Szmeja Z., Kończewska H.
praca oryginalna
273-277
Wartość testu kalorycznego Toroka w diagnostyce uszkodzeń półkul móżdżku
Nakiela J.
praca oryginalna
278-283
Budowa ucha środkowego w wieku niemowlęcym
Olszewski J.
praca oryginalna
284-288
Ocena mechanizmów regulujących ciśnienie śródchłonki w uchu wewnętrznym. Część I
Durko T.
praca oryginalna
289-297
Organizacja zrębu kostnego przegrody nosa oraz jej homologów. I. Os alare et systema integratum fronto-alare (u ptaków)
Pędziwiatr Z.F.
praca oryginalna
298-307
Ocena słuchu u chorego na otospongiozę na podstawie pomiaru bezpośredniego przewodnictwa kostnego
Śliwińska-Kowalska M.
foniatria i audiologia
308-324
Rehabilitacja mowy przełykowej i jej cech percepcyjno-akustycznych po laryngektomii całkowitej z i bez plastyki zwieracza gardłowo-przełykowego
Tarnowska C., Mozolewski E., Ziętek E., Syberyjski R.
foniatria i audiologia
325-328
Działalność organizacyjna i naukowa prof. dr hab. Benedykta Dylewskiego w zakresie foniatrii
Niedzielska G., Semczuk B.
foniatria i audiologia
329-332
Badania kliniczne i doświadczalne układu chłonnego gardła dolnego w zdrowiu i w chorobie nowotworowej
Skarżyński H.
streszczenie pracy habilitacyjnej
333-334
Operacje migdałków w regionie gdańskim w latach 1961-1985
Witucki J.
streszczenie pracy doktorskiej
335-337
Sprawozdanie z VIII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Poznań, 5-7.VI.1987
Brzezińska H.
sprawozdanie
338-339
Eggermont J.J., Bock G.R.: Normal and abnormal hearing development and its clinical implication
Zaleski T.
omówienie wydawnictw
Poprzedni
1989; vol. 43, nr 4
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..