nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1990; vol. 44, nr 3
Następny
149-150
Hemiglosektomia przy użyciu lasera. Ocena zaburzeń artykulacji
V.B. B., L. M., Petersen F., J. T.
151-153
Obrazy rezonansu magnetycznego w onkologii głowy i szyi
de Berry-Borowiecki B.
154-155
Chirurgia z użyciem lasera CO2 w leczeniu raka krtani
de Berry-Borowiecki B.
156-157
Diagnostyka przedoperacyjna u chorych z guzami złośliwymi w obrębie głowy i szyi
Heumann H.V.
158-159
Myśli na temat klasyfikacji TNM nowotworów krtani
Hommerich K.W.
160-161
Torbiele naskórkowe piramidy kości skroniowej. Doniesienie o 20 przypadkach
Gerhardt H.J.
162-165
Gastrostomia przezskórna (PEG) pod kontrolą endoskopową
Iro H.
166-167
Diagnostyka ultradźwiękowa (obras B) w chorobach przyusznicy
Kessler L., Geissler S.
168-169
Następstwa czynnościowe po radykalnej operacji neck dissection
Kessler L., Linke M.
170-171
Mikrochirurgia wewnątrzkrtaniowa w rakach więzadła głosowego. Wskazania i wyniki
Kleinsasser O., Glanz H., Albanese S.
172-173
Przerzuty raka krtani i ich wpływ na pięcioletnie przeżycie
Kramp B., Sievert U.
174-175
Czynniki zawodowe w nowotworach złośliwych w ORL
Kup W.
176-178
Leczenie fotodynamiczne guzów. Zasady i pierwsze wyniki doświadczalne
Löbe L.-P., Krause U., Lotz P., König P., Dietel K., Schubert H., Bart J.
179-180
Występowanie i rokowanie w nowotworach złośliwych głowy i szyi w NRD. Porównanie lat 1961/64 i 1981/84
Löbe L.-P., Rudolph H., Mehnert W.-H., Bernstein P.
181-182
Rehabilitacja głosu po laryngektomii przy pomocy protezy głosowej. Zasada, wyniki i problemy
Löbe L.-P.
183-184
Problemy terapeutyczne chorych w starszym wieku z guzami złośliwymi głowy i szyi
Matsunaga T., Miyahara H., Tanaka C., Ohta K., Fujita N., Kashiwagi N., Kitaoku Y., Tsuruta Y., Akioka K., Ohhira S.
185-187
Rekonstrukcja plastyczna jamy ustnej i gardła przy użyciu unaczynionych mikrochirurgicznie przeszczepów jelita
Meyer H.-J.
188-190
Grupy samopomocowe chorych na chorobę nowotworową w zakresie ORL
Plath P.
191-193
Metoda i wyniki leczenia raka zatoki szczękowej
Sakai S.
194-196
Rekonstrukcja gardła przez unaczyniony przeszczep jelita czczego
Schultz-Coulon H.-J.
197-199
Problem rozwoju drugiego pierwotnego nowotworu złośliwego w onkologii otolaryngologicznej
Staffieri A.
200-202
Znaczenie funkcjonalnej neck dissection w onkologii laryngologicznej
Staffieri A.
203-205
Wzorce opieki nad chorymi na nowotwory w ORL
Staffieri A.
206-211
Osiemnastoletnie doświadczenia Kliniki Otolaryngologicznej Uniwersytetu w Tybindze w chirurgii przyusznicy
Steinbach E.
212-213
Koncepcja leczenia chorych na guz złośliwy gardła środkowego w Klinice Laryngologicznej w Erlangen
Weidenbecher W.
214-215
Immunotoksyny monoklonalne skierowane przeciw komórkom raka krtani
Zenner H.P.
216-218
Rak krtani u chorych do 40 lat życia
Kożuch-Gdak W., Pęszyński J., Boguszewska D.
praca oryginalna
219-223
Przyczyny późnego zgłaszania się do leczenia chorych na raka krtani i gardła dolnego w regionie północno-wschodnim Polski
Rzewnicki I.
praca oryginalna
224-225
Zachowanie się poziomu hydroksyproliny w surowicy krwi i w moczu u chorych napromienianych z powodu raka krtani
Klatka J.
streszczenie pracy doktorskiej
226-228
Sprawozdanie z XV Kongresu Unii Europejskich Foniatrów w Erlangen 14-18 IX 1988
Obrębowski A., Pruszewicz A.
sprawozdanie
Poprzedni
1990; vol. 44, nr 3
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..