nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1991; vol. 45, nr 5
Następny
317-322
Analiza przyczyn niepowodzeń leczenia operacyjnego chorych na raka krtani
Semczuk B., Sekuła J., Szmeja Z., Janczewski G., K., Olszewski E., Niedzielska G., Horoch A., Osuch-Wójcikiewicz E., Sieradzki A., Semczuk L.
praca oryginalna
323-326
Ocena wydolności leczenia operacyjnego przerzutów raka krtani do węzłów chłonnych
Semczuk B., Sekuła J., Szmeja Z., Janczewski G., Kruk-Zagajewska A., Olszewski E., Niedzielska G., Horoch A., Osuch-Wójcikiewicz E., Sieradzki A., Skonieczny J., Semczuk L., Tryka E.
praca oryginalna
327-332
Zastosowanie tomografii komputerowej w ocenie topograficznej guzów ślinianek
Klonowski S., Smajkiewicz L., Semczuk B., Kupisz K., Horoch A.
praca oryginalna
333-340
Rola kości gnykowej w akcie połykania po laryngektomi horyzontalnej nadgłośniowej
Sulikowski M.
praca oryginalna
341-345
Mikrokomputerowe zbieranie i przetwarzanie danych u chorych na raka krtani
Horoch A., Klonowski S.
praca oryginalna
346-353
Profilaktyka okołooperacyjna z zastosowaniem ciprofloksacyny u chorych na raka krtani
Szmeja Z., Kulczyński B., Pietkiewicz K., Kwiatek G., Michalska W., Chylak J.
praca oryginalna
354-358
Rakowiak krtani
Szymczyk K., Szczurek Z., Bluszcz A., Czecior E., Kubik P., Sabat D.
praca oryginalna
359-369
AIDS a otolaryngologia
Krzywdzińska M., Moszyński B.
praca oryginalna
370-373
Zabiegi i operacje ORL a zakażenia wirusem HIV
Moszyński B., Krzywdzińska M.
praca oryginalna
374-380
Znaczenie neuroprzekaźników synaptycznych w farmakologii narządu przedsionkowego
Miszke A., Rapacz K.
foniatria i audiologia
381-385
Stopień używania aparatów słuchowych u dorosłych
Gołąbek W., Nowakowska M., Siwiec H.
foniatria i audiologia
386-390
Rhaddomyosarcoma embrionale uvulae u 5-letniego dziecka
Obrębowski A., Kaczmarek-Kanold M., Kuczkowski A.
foniatria i audiologia
391-392
Badania starzenia się narządu słuchu przy pomocy komputerowej audiometrii tonalnej
Orendorz-Frączkowska K.
streszczenie pracy doktorskiej
393-394
Badanie ultrasonograficzne w diagnostyce guzów krtani
Drela M.
streszczenie pracy doktorskiej
395-396
Sprawozdanie z XVI Kongresu Unii Europejskiej Foniatrów (UEP) w Salsomaggiore 10-14 X 1990 r.
Obrębowski A.
sprawozdanie
397-402
Wspomnienie pośmiertne o prof. zw. dr hab. med. Janie Łaciaku
Gryczyński M.
wspomnienie pośmiertne
Poprzedni
1991; vol. 45, nr 5
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..