nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1994; vol. 48, nr 2
Następny
115-122
Patogeneza schorzeń zapalnych zatok przynosowych i możliwości leczenia wewnątrznosową techniką mikrochirurgiczną. Część I
Wielgosz R., Mroczkowski E.
praca oryginalna
124-131
Hormony płciowe u chorych na raka krtani
Szmeja Z., Kruk-Zagajewska A., Kozak W., Szyfter W., Wójtowicz J.
praca oryginalna
132-137
Aktywność izoenzymów amylazy śliny i osocza krwi pacjentów poddanych radioterapii z powodu nowotworów krtani
Tomasik A., Tarnowski R., Tarnowski R., Wierzyński J.
praca oryginalna
138-145
Badania immunocytochemiczne w diagnostyce różnicowej nowotworów głowy i szyi
Chosia M., Wasilewska M., Bedner E., Ziętek E.
praca oryginalna
146-151
Przerzuty w węzłach chłonnych szyjnych u chorych na raka krtani po leczeniu napromienianiem
Kożuch-Gdak W., Pęszyński J., Kukolewska-Machnicka J., Gliński B., Orzelski L.
praca oryginalna
152-157
Przyczynek do leczenia zatokopochodnych powikłań oczodołowych
Dobroś W., Modrzejewski M., Wróblewska K., Olszewski E.
praca oryginalna
158-162
Kilka uwag w sprawie leczenia niedosłuchu przewodzeniowego
Pietruski J.
praca oryginalna
163-168
Ocena przydatności stosowania allogenicznych wszczepów bębenkowo-kosteczkowych w chirurgii rekonstrukcyjnej ucha środkowego
Namysłowski G., Gierek T.
praca oryginalna
169-177
Porażenia fałdów głosowych - doświadczenia własne w diagnostyce i leczeniu
Zalesska-Kręcicka M., Kustrzycka H., Kręcicki T.
foniatria i audiologia
178-198
Badanie obwodowego narządu mowy przy wymowie głosek polskich za pomocą jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR)
Wein B., Angerstein W., Neuschaefer-Rube C., Obrębowski A., Klajman S.
foniatria i audiologia
199-202
Śluzak (myxoma) korzenia języka
Fałek A., Laskowski A., Łapińska-Skowron K.
kazuistyka
203-208
Przerzut raka jasnokomórkowego nerki do głowy i szyi
Szlenk Z., Osuch-Wójcikiewicz E., Janczewski G.
kazuistyka
209-215
Jan Szmurło (1867-1952) - współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego. Jego działalność zawodowa i naukowa do 1938 r.
Kierzek A.
praca historyczna
217-218
Sprawozdanie z Sympozjum z okazji setnej rocznicy powstania Węgierskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego, Budapeszt 27-28 sierpnia 1993 r.
Pietruski J.
sprawozdanie
219-220
Wspomnienie pośmiertne o prof. dr hab. n. med. L. Szlęzaku
Szmeja Z.
wspomnienie pośmiertne
221-222
Wspomnienie pośmiertne o prof. dr hab. n. med. K. Szymczyku
Łępkowski A.
wspomnienie pośmiertne
Poprzedni
1994; vol. 48, nr 2
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..