nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2010; vol. 64, nr 3
Następny
136-146
Head and neck oncology - 2010, part 1
Myers E.N.
artykuł redakcyjny
147-151
Ilościowa analiza testów wzrokowo-ruchowych u pacjentów z SM
Józefowicz-Korczyńska M., Durko M., Pajor A.
praca oryginalna
152-156
Stan ucha kontralateralnego u dzieci z przewlekłym zapaleniem ucha z perlakiem
Kurzyna A., Trzpis K., Hassmann-Poznańska E.
praca oryginalna
157-160
Pierwotne zaopatrzenie ran kąsanych nosa
Zieliński T.
praca oryginalna
161-164
Grzybice zatok przynosowych leczone metodą endoskopową w materiale Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Różańska-Kudelska M., Sieśkiewicz A., Chlabicz M., Michalczuk I., Rogowski M.
praca oryginalna
165-170
Wpływ leczenia endoskopowego niewielkich, izolowanych zmian zapalnych zatoki klinowej na dolegliwości bólowe głowy
Piszczatowski B., Sieśkiewicz A., Rutkowska J., Rogowski M., Różańska-Kudelska M., Olszewska E.
praca oryginalna
171-176
Objawy foniatryczno-laryngologiczne w chorobie neuronu ruchowego (Motor Neuron Disease)
Miśkiewicz B., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Skoczylas A., Skarżyński H.
kazuistyka
177-179
Gruźlica krtani u pacjentów leczonych w klinice otolaryngologii - opis dwóch przypadków
Zub K., Zatoński T., Kręcicki T.
kazuistyka
180-184
Laryngologiczne osiągnięcia Andrzeja Janikowskiego (1799-1864)
Kierzek A.
praca historyczna
185-187
Analiza odpowiedzi immunologicznej typu komórkowego w zastosowaniu klinicznym do oceny inwazyjności i progresji raka płaskonabłonkowego krtani
Starska K.
streszczenie pracy habilitacyjnej
188-189
Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Warszawa, 26.02.2010 r.
Jankowski A.
sprawozdanie
Poprzedni
2010; vol. 64, nr 3
Następny
aktualizacja: 2024-07-11 ..:: kontakt ::..