nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2010; vol. 64, nr 5
Następny
274-280
Wywołane słuchowe potencjały stanu ustalonego (ASSR - auditory state responses), dotychczasowy stan wiedzy
Szymańska A., Gryczyński M., Pajor A.
artykuł redakcyjny
281-287
Epidemiologia guzów niezłośliwych ślinianek podżuchwowych i przyusznych na podstawie 675 przypadków
Wierzbicka M., Kopeć T., Szyfter W., Bem G.
praca oryginalna
288-295
Guzy złośliwe ślinianek w materiale Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Poznaniu w okresie 12 lat
Kopeć T., Wierzbicka M., Szyfter W., Bem G.
praca oryginalna
296-298
Subiektywna śródoperacyjna poprawa słuchu u chorych po stapedotomiach w porównaniu z wynikiem kontrolnego badania słuchu w audiometrii tonalnej progowej
Jankowski A., Durko T., Pajor A., Durko M.
praca oryginalna
299-301
Ocena aktywności katepsyny D w błonie śluzowej pacjentów z przewlekłym zapalenie zatok przynosowych z polipami
Chlabicz M., Sieśkiewicz A., Różańska-Kudelska M., Olszewska E., Roszkowska-Jakimiec W., Rogowski M.
praca oryginalna
302-306
Śródoperacyjne monitorowanie czynności nerwu twarzowego w chirurgii ślinianki przyusznej
Pieńkowski P., Golusiński W., Wiertel-Krawczuk A., Huber J.
praca oryginalna
307-312
Wpływ zmian strukturalnych błony bębenkowej na wyniki audiometrii impedancyjnej i tonalnej w rozszerzonym zakresie częstotliwości
Hassmann-Poznańska E., Goździewski A., Piszcz M., Zajączkiewicz H., Skotnicka B.
praca oryginalna
313-317
Reoperacje w przebiegu otitis media chronica cholesteatomatosa
Wiatr M., Hydzik-Sobocińska K., Morawska A., Składzień J., Tomik J., Przeklasa R., Oleś K., Miodoński A.
praca oryginalna
318-319
Guz wargi górnej jako pieerwsza manifestacja przerzutowego raka nerki
Syryło T., Syryło A., Jurkiewicz D., Zieliński H., Piętka T.
kazuistyka
320-323
Ropień nadtwardówkowy jako powikłanie ostrego zapalenia wyrostka sutkowatego u 7-letniego dziecka
Kuczkowski J., Narożny W., Stankiewicz C., Brzozowski W., Dubaniewicz-Wybieralska M., Plichta Ł.
kazuistyka
324-327
Małoinwazyjna rynoplastyka z użyciem kwasu hialuronowego i toksyny botulinowej u 49-letniej kobiety
Modrzyński M., Ignaciuk A.
kazuistyka
328-330
Przypadek olbrzymiego mięsaka prążkowanokomórkowego głowy i szyi o skąpoobjawowym przebiegu klinicznym
Kozakiewicz J., Gierlotka A., Dec M., Rolski J., Żuchowska-Vogelgesang B., Stockfish J.
kazuistyka
331-326
Otorynolaryngologiczne dokonania Władysława Orłowskiego (1835-1889)
Kierzek A.
historyczna
337-338
Rak ślinianki przyusznej: analiza kliniczno-patologiczna oraz ocena wyników leczenia
Stodulski D.
doktoraty, habilitacje
339
XXXIII Zimowy Kongres ARO w Anaheim
Jędrzejczak W.
sprawozdania, recenzje
Poprzedni
2010; vol. 64, nr 5
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..