nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2014; vol. 68, nr 6
Następny
281-286
Analiza 191 pacjentów z rakiem krtani w oparciu o nową klasyfikację otwartych poziomych laryngektomii częściowych według Europejskiego Towarzystwa Laryngologicznego z 2014 roku
Wierzbicka M., Leszczyńska M., Szyfter W.
praca poglądowa
287-292
Obiektywizacja stopnia nasilenia zmian w obrzękach Reinkego
Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Krasnodębska P., Skarżyński H.
praca oryginalna
293-297
Impact of rhinosinusitis symptoms on patients' self-esteem before and after FESS
Wardas P., Markowski J., Piotrowska-Seweryn A., Ślaska-Kaspera A., Łatacz B., Kołodziej W.
praca oryginalna
298-302
Chordektomia wewnętrzna i zewnętrzna poprzez rozszczepienie krtani i zastosowanie lasera CO2
Miłoński J., Kuśmierczyk K., Pietkiewicz P., Urbaniak J., Olszewski J.
praca oryginalna
303-307
Congenital and acquired cytomegalovirus infection and hearing evaluation in children
Śmiechura M., Strużycka M., Konopka W.
praca oryginalna
308-314
Polska wersja testu Sniffin' Sticks - adaptacja i normalizacja
Sorokowska A., Hummel T.
praca oryginalna
315-319
Guzy nowotworowe u chorych z jednostronnymi zmianami zapalnymi zakwalifikowanymi do operacji endoskopowych
Miłoński J., Kuśmierczyk K., Urbaniak J., Pietkiewicz P., Olszewski J.
praca oryginalna
320-327
Odległe wyniki i analiza przyczyn niepowodzeń u chorych na raka krtani napromienianych konwencjonalnie i schematem przyspieszonego frakcjonowania w latach 1995-1998
Szutkowski Z., Kawecki A., Jarząbski A.
praca oryginalna
328-332
Giant cystic primary mucoepidermoid carcinoma of mandible: A rare case and literature review
Verma R.K., Sunku S.K., Bal Am., Panda N.K.
kazuistyka
333-337
A neglected giant parotid gland mass: Excision and reconstruction with facial nerve preservation
Pamuk A.E., Cabbarzade C., Uner H., Gunaydin R.O., Kosemehmetoglu K.
kazuistyka
338-341
Cystic squamous cell carcinoma of the neck: Could a second metastatic focus help?
Dutta M., Kundu S., Ghosh B.
kazuistyka
Poprzedni
2014; vol. 68, nr 6
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..