nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2015; vol. 69, nr 5
Następny
1-9
Objawy, diagnostyka i leczenie ropni szyi u dzieci
KurzynaA., Gościk E., Goździewski A., Skotnicka B., Hassmann-Poznańska E.
praca oryginalna
10-16
Nienabłonkowe nowotwory krtani i krtaniowej części gardła - 12 lat doświadczeń
Rzepakowska A., Osuch-Wójcikiewicz E., Bruzgielewicz A., Niemczyk K.
praca oryginalna
17-22
Ocena testu skrętu szyi w badaniach obiektywnych u chorych z zawrotami głowy i/lub niedosłuchem
Niewiadomski P., Zielińska-Bliźniewska H., Miłoński J., Pietkiewicz P., Olszewski J.
praca oryginalna
23-29
Ocena ośrodkowych procesów słuchowych u dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy i języka
Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Piłka A., Skarżyński H.
praca oryginalna
30-44
Ubytki słuchu w chorobach neurologicznych
Przewoźny T., Gójska-Grymajło A., Szmuda T., Markiet K.
praca oryginalna
45-51
Ocena wybranych wskaźników statusu antyoksydacyjnego u chorych z nowotworami głowy i szyi
Mrowicka M., Zielińska-Bliźniewska H., Pietkiewicz P., Olszewski J., Majsterek I.
praca oryginalna
Poprzedni
2015; vol. 69, nr 5
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..