nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2018; vol. 72, nr 1
Następny
1-4
Raport z realizacji Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce w 2016 roku
Zych M., Greczka G., Dąbrowski P., Wróbel M., Szyfter-Harris J., Szyfter W.
artykuł oryginalny
5-10
Rehabilitacja chorych w wieku podeszłym z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi
Krajewski K., Rosiak O., Szczepanik M., Walak J., Woszczak M., Gawrońska A., Józefowicz-Korczyńska M.
artykuł oryginalny
11-15
Tor oddechowy a jakość życia u pacjentów z zaburzeniami drożności nosa
Gałązka A., Migacz E., Kukwa A., Czarnecka A., Krzeski A., Kukwa W.
artykuł oryginalny
16-22
Ocena słuchowych potencjałów korowych u dzieci ze specyficznymi zaburzeniami mowy i języka
Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Pilka A., Skarżyński H.
artykuł oryginalny
23-29
Laryngektomia częściowa pionowa czołowo-boczna z jednoczesną rekonstrukcją ubytku fałdu głosowego uszypułowanym płatem z mięśnia mostkowo-tarczowego - opis metody operacyjnej oraz wyniki leczenia
Jurek-Matusiak O., Wójtowicz P., Szafarowski T., Krzeski A.
artykuł oryginalny
30-34
Objawy otolaryngologiczne u chorych leczonych z powodu chorób przenoszonych przez kleszcze
Sowula K., Składzień J., Szaleniec J., Tomik J., Gawlik J.
artykuł oryginalny
Poprzedni
2018; vol. 72, nr 1
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..