nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2020; vol. 74, nr 4
Następny
1-7
Obraz kosteczek słuchowych w Elektronowym Mikroskopie Skaningowym
Wiatr A., Składzień J., Wiatr M.
artykuł oryginalny
8-12
Wpływ wieku i chorób współistniejących na wyniki leczenia chirurgicznego za pomocą wolnych przeszczepów tkankowych: badanie retrospektywne
Czesak M., Sobol M., Bruzgielewicz A., Niemczyk K., Osuch-Wójcikiewicz E.
artykuł oryginalny
13-17
Wpływ adenoidektomii na stężenie insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF-1) i greliny w przerosłych migdałkach gardłowych u dzieci chorych na wysiękowe zapalenie ucha środkowego
Żelazowska-Rutkowska B., Jacewicz K., Kasprzycka E., Skotnicka B., Cylwik B.
artykuł oryginalny
18-24
Rozwój kontroli posturalnej u dzieci zdrowych od 6. do 17. roku życia. Część II Ocena kontroli posturalnej w teście badania granic stabilności (LOS) u dzieci w wieku 6-17 lat
Orendorz-Frączkowska K., Kubacka M.
artykuł oryginalny
25-30
Endoskopowa maksillektomia przyśrodkowa w materiale Kliniki Otorynolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie w latach 2008-2018
Witkowska A., Szczygielski K., Jurkiewicz D.
artykuł oryginalny
31-36
Utrzymujące się objawy towarzyszące w chorobie Menierea w okresie remisji - wstępne doniesienia
Olusesi A., Oyeniran O.
artykuł oryginalny
37-40
Mukormykoza nosa: nasze doświadczenia w serii 24 przypadków
Bakshi S.S., Das S., Ramesh S., Gopalakrishnan S.
artykuł oryginalny
Poprzedni
2020; vol. 74, nr 4
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..