nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2021; vol. 75, nr 4
Następny
1-6
Analiza efektów leczenia chirurgicznego pourazowego porażenia nerwu twarzowego
Marszał J., Bartochowska A., Gawęcki W., Wierzbicka M.
artykuł oryginalny
7-13
Ocena łagodnych guzów dużych gruczołów ślinowych według nowej klasyfikacji Europejskiego Towarzystwa Gruczołów Ślinowych
Olejniczak I., Leduchowska A., Kozłowski Z., Pietruszewska W.
artykuł oryginalny
14-19
Przydatność skaningowej mikroskopii elektronowej w ocenie struktury kości i doborze materiałów alloplastycznych w rekonstrukcji ubytków twarzoczaszki
Job K., Składzień J.
artykuł oryginalny
20-26
Porównanie kryteriów do wykonywania planowej tracheostomii w chirurgii raka głowy i szyi
Kissin F., Rysz M., Budziszewska M., Krajewski R.
artykuł oryginalny
27-32
Wpływ śródoperacyjnego leczenia antyseptycznego w trakcie endoskopowej operacji zatok na wczesne wyniki pooperacyjne
Rot P., Szczygielski K., Skrzypiec Ł., Jurkiewicz D.
artykuł oryginalny
33-39
Korelacja rozpoznania cytologicznego uzyskanego drogą biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej z badaniem histopatologicznym u pacjentów poddanych operacji tarczycy
Singh P., Gupta N., Dass A., Handa U., Singhal S.
artykuł oryginalny
40-50
Ostre zapalenie zatok przynosowych w codziennej praktyce
Arcimowicz M.
artykuł oryginalny
Poprzedni
2021; vol. 75, nr 4
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..