nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2023; vol. 77, nr 3
1-6
Determinant of antibacterial failure in patients with head and neck infections with odontogenic source
Gheibollahi H., Mousavi S., Daneste H., mehdi M., Peyravi A., Babaei A.
artykuł oryginalny
7-11
Leczenie nagłej głuchoty idiopatycznej w dobie pandemii COVID-19
Rozbicki P., Usowski J., Siewiera J., Jurkiewicz D.
artykuł oryginalny
12-19
Indywidualnie dopasowana proteza kosteczki słuchowej z drukarki 3D - metodologia projektowania i wyniki pomiarów LDV w badaniu z wykorzystaniem kości osoby zmarłej
Sokołowski J., Orłowski A., Lachowska M., Gosiewska A., Biecek P., Bartoszewicz R., Niemczyk K.
artykuł oryginalny
20-25
Zespół Susaca - przegląd aktualnej wiedzy i prezentacja doświadczeń własnych
Sikorska K., Woźniak M., Dżaman K.
artykuł przeglądowy
26-35
Wolne mikronaczyniowe płaty kostne stosowane do rekonstrukcji ubytków w obrębie głowy i szyi
Piotrowski S., Nałęcz D., Chmielecka J., Gaszak B., Krakowczyk Ł.
artykuł oryginalny
Poprzedni
2023; vol. 77, nr 3
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..