nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
Redaktor naczelny:
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
Katedra i Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Zastępcy redaktora naczelnego:
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Bień
Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wierzbicka
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Dr n. med. Piotr Chęciński
Katedra i Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Rada Naukowa:
Prof. dr hab. n. med. Marek Rogowski
Klinika Otolaryngologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Białystok
Prof. dr hab. n. med. Czesław Stankiewicz
Katedra i Klinika Otolaryngologii, Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
Prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień
Katedra i Klinika Otolaryngologii Collegiu Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Dr hab. n. med. Bożena Wiskirska-Woźnica
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii Unwiersytetu Medycznego w Poznaniu
Dr hab. n. med. Beata Zielnik-Jurkiewicz
Oddział Otolaryngologii, Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie
Dr hab. n. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz
Katedra i Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek
Katedra i Oddział Kliniczny Laryngologii w Zabrzu
Dr n. med. Paweł Dobrzyński
Klinika Otolaryngologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski
Katedra i Klinika Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Dr hab. n. med. Ewa Jaworowska
Klinika Otolaryngologii Dorosłych i Dzieci i Onkologii Laryngologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kręcicki
Katedra i Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kierzek
Wrocław
Strona internetowa prowadzona przez Wydawcę:
http://otorhinolaryngologypl.com
www Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny - Index Copernicus
Adres redakcji:
Redakcja POLSKIEGO PRZEGLĄDU OTORYNOLARYNGOLOGICZNEGO
Klinika Otolaryngologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa
tel.: 22 599 2021
faks: 22 599 1156
e-mail: otolaryngology@wum.edu.pl
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..