menu
MENU
nagłówek PTORL ChGiSz
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
Redaktor naczelny:
Prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk
Zastępca redaktora naczelnego:
Prof. dr hab. Stanisław Bień
Prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka
Dr n. med. Piotr Chęciński
Strona internetowa prowadzona przez Wydawcę:
http://otorhinolaryngologypl.com
www Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny - Index Copernicus
Adres redakcji:
Redakcja POLSKIEGO PRZEGLĄDU OTORYNOLARYNGOLOGICZNEGO
Klinika Otolaryngologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa
tel.: 22 599 2021
faks: 22 599 1156
e-mail: otolaryngology@wum.edu.pl
Komitet Naukowy:
Prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk, Polska, Warszawa
Prof. dr hab. Marek Rogowski, Polska, Białystok
Prof. dr hab. Czesław Stankiewicz, Polska, Gdańsk
Prof. dr hab. Jacek Składzień, Polska, Kraków
Dr hab. Bożena Wiskirska-Woźnica, Polska, Poznań
Dr hab. Beata Zielnik-Jurkiewicz, Polska, Warszawa
Prof. dr hab. Dariusz Jurkiewicz, Polska, Warszawa
Prof. dr hab. Ewa Osuch-Wójcikiewicz, Polska, Warszawa
Prof. dr hab. Maciej Misiołek, Polska, Zabrze
Dr n. med. Paweł Dobrzyński, Polska, Warszawa
Dr n. med. Piotr Chęciński, Polska, Warszawa
aktualizacja: 2017-06-27 ..:: kontakt ::..