nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
Poprzedni
2016; vol. 5, nr 4
Następny
1-5
Etiologia zawodowa raka krtani: czy istnieje różnica w porównaniu z rakiem gardła (dolnego)?
DeJonckere P., Moerman M., Cantarella G., Crevier-Buchman L.
6-10
Analgezja okresu okołooperacyjnego w przypadkach laryngologicznych
Kącka A., Piotrowski M., Kozakowski M., Niewiński G.
11-15
Analiza procesu zasypiania - przegląd piśmiennictwa
Bilińska M., Laskus A., Maciejewski C., Kiziak M., Śmietanowski M.
16-21
Nowotwory neuroendokrynne głowy i szyi - przegląd piśmiennictwa
Berger G., Dawidziuk T., Chyczewski L.
22-28
Wykorzystanie instrumentalnej oceny zaburzeń połykania u pacjentów po operacjach rekonstrukcyjnych wolnym płatem z powodu nowotworów jamy ustnej i gardła
Jamróz B., Chmielewska J., Milewska M., Niemczyk K.
29-35
Malformacja żylna nagłośni i malformacja tętniczo-żylna podniebienia leczone metodą skleroterpii - opis przypadków
Białaczewski L., Maciaszczyk K., Supeł M.
36-39
Zwiększanie natężenia głosu u pacjenta z dyzartrią poprzez zastosowanie specjalistycznych urządzeń technicznych
Simonska M.
40-44
Wartość cytologii eksfoliatywnej w rozpoznawaniu parakokcydioidomikozy jamy ustnej - opis przypadku
Moraes J.K., Batista T.B.D., Leonart M.S.S., Lima A.A.S.
45-48
Ropień podokostnowy okolicy skroniowej - rzadkie powikłanie złośliwego zapalenia ucha zewnętrznego
Amernik K., Paradowska-Opałka B., Kawczyński M., Jaworowska E.
49-53
Historia otorynolaryngologii
Bruzgielewicz A., Osuch-Wójcikiewicz E., Bartoszewicz R., Litwiniuk M., Niemczyk K.
54-56
Wspomnienie o Profesorze Grzegorzu Janczewskim (1935-2016)
Niemczyk K.
Poprzedni
2016; vol. 5, nr 4
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..