nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
Poprzedni
2017; vol. 6, nr 2
Następny
1-7
Drenaż czy paracenteza
Zielnik-Jurkiewicz B.
8-13
Manifestacje kliniczne ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń w dermatologii i otolaryngologii
Ziuzia L., Dobrzyński P., Walecka-Herniczek I., Sobolewski P.
14-22
Wybrane zagadnienia z diagnostyki i leczenia chorób błony śluzowej jamy ustnej
Górska R., Nowak M.
23-27
Leczenie idiopatycznego porażenia nerwu twarzowego (porażenia Bella) w świetle aktualnych doniesień
Paprocki A., Bartoszewicz R., Niemczyk K.
28-32
Nowy marker hematologiczny dla idiopatycznych szumów usznych: współczynnik monocyty/HDL
Koçak H.E., Acipayam H., Kaya K.H.
33-37
Reinnerwacja krtani w jednostronnym porażeniu fałdu głosowego - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Rzepakowska A., Jachimowska J., Niemczyk K.
38-44
Wykorzystanie techniki biopsji węzła wartowniczego w laryngologii onkologicznej
Krawczyk P., Braun M., Kaczmarczyk D., Morawiec-Sztandera A.
45-49
Fibromatoza przestrzeni przygardłowej - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Piotrowska A., Rzepakowska A., Chęciński P., Niemczyk K.
50-54
Hemangiopericytoma - opis przypadku rzadkiego guza przestrzeni przygardłowej
Cybulska K., Jarosz M., Rzepakowska A., Niemczyk K.
55-59
Rak podstawnokomórkowy skóry twarzy penetrujący do oczodołu - opis przypadku
Czesak M., Chęciński P., Osuch-Wójcikiewicz E., Bruzgielewicz A., Sokołowski J., Niemczyk K.
60-64
Laryngologiczne objawy choroby refluksowej przełyku
Mierzwa G., Sinkiewicz A.
66-68
Wspomnienia o współpracy z dr Alicją Różak-Komorowską z Poradni Foniatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie
Sielska-Badurek E., Gałkowski T.
Poprzedni
2017; vol. 6, nr 2
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..