nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
Poprzedni
2018; vol. 7, nr 1
Następny
1-7
Antybiotykoterapia ostrych zakażeń górnych dróg oddechowych i ucha środkowego u dorosłych
Paź A., Arcimowicz M.
8-15
Przyzwojaki jamy bębenkowej - charakterystyka kliniczna i postępowanie chirurgiczne
Łukawska-Popieluch I., Bartoszewicz R., Morawski K., Niemczyk K.
16-23
Występowanie bezsenności wśród chorych z rozpoznaniem obturacyjnego bezdechu sennego
Daniłosio M., Wysocki J., Prus M.
24-30
Zastosowanie wewnątrznosowej chirurgii endoskopowej u chorych leczonych w Klinice Otolaryngologii SU w Krakowie w latach 2004-2016 z powodu powikłań oczodołowych zapalenia zatok przynosowych
Augustyniak A., Stręk P.
31-35
Guzy ślinianek podżuchwowych: przegląd kliniczno-patologiczny 58 przypadków
Oleśna A., Jarosław M., Kaczmarczyk D., Morawiec-Sztandera A.
36-41
Nowe i szybkie kryteria diagnostyczne ostrego zapalenia zatok przynosowych oparte na wzorach bólów głowy i twarzy w zapaleniu zatok: Badanie 117 pacjentów cierpiących na zapalenie zatok
Rajamani S.K.
42-44
Leczenie chirurgiczne guzowatości nosa - doświadczenia własne
Kamiński B.
45-51
Trudności w ocenie zaawansowania raka przewodu słuchowego zewnętrznego - opis przypadku
Żurek M., Rzepakowska A., Niemczyk K.
52-58
Dysfagia jako problem interdyscyplinarny. Trudności diagnostyczne dysfagii w przebiegu wrodzonej wady naczyniowej pod postacią prawostronnego łuku aorty z lewostronną atreria lusoria (opis przypadku)
Maciejewska B., Kania K., Kowal P., Wiskirska-Woźnica B.
59-64
Jednostronne zaburzenia rozwojowe nerwu przedsionkowo-ślimakowego i przewodu słuchowego wewnętrznego - opis przypadku
Kaźmierczak H., Kaźmierczak W., Pawlak-Osińska K., Osiński S.
65-69
Jatrogenna przepuklina oponowo-mózgowa kości skroniowej - opis przypadku
Sieniawska-Buccella O., Bartoszewicz R., Paprocki A., Niemczyk K.
Poprzedni
2018; vol. 7, nr 1
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..