nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
Poprzedni
2019; vol. 8, nr 1
Następny
1-6
Otwarcie programu implantów ślimakowych w Krakowskiej Klinice Otolaryngologii
Wiatr M., Niemczyk K., Składzień J., Wiatr A.
7-15
Udział lekarza specjalisty w procedurze orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niesłyszenie/słabosłyszenie
Zaborniak-Sobczak M., Bieńkowska K.I., Grot-Mrozicka M., Mazurewicz-Rzepka M.
16-26
Zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych
Woś J., Remjasz A.
27-32
Ostre zapalenie wyrostka sutkowatego u dzieci
Zonenberg M., Hassmann-Poznańska E., Skotnicka B., Trzpis K.
33-39
Chirurgia ratująca w drugim nowotworze złośliwym krtaniowej części gardła po radioterapii i możliwości rekonstrukcji drogi pokarmowej - opis trzech przypadków i przegląd literatury
Rzepakowska A., Jasińska A., Wolniewicz M., Baranek P., Osuch-Wójcikiewicz E., Bruzgielewicz A., Niemczyk K.
40-43
Przypadek boreliozy powikłany rozwojem głuchoty neurosensorycznej
Zinchuk A., Prykuda N.
44-48
Interdyscyplinarne leczenie i rehabilitacja oparta o elektrostymulacje punktową pacjentki z masą naczyniaka dna jamy ustnej
Zomkowska E., Sowa M., Barczewska M., Misiowiec P., Kukwa A.
49-52
Oponiak imitujący schwannoma nerwu przedsionkowo-ślimakowego - opis przypadku
Wojciechowski T., Drożdż A., Niemczyk K.
53-58
Rzadkie przypadki złośliwej przemiany gruczolaka wielopostaciowego ślinianek w raka mioepitelialnego - opis dwóch przypadków
Szabelska P., Rzepakowska A., Szczepankiewicz B., Niemczyk E., Osuch-Wójcikiewicz E., Niemczyk K.
59-62
Ciało obce przełyku (ość) penetrujące do tkanek miękkich szyi - opis przypadku
Licznerska-Kreczko M., Kuczkowski J., Nowicki T., Świerblewski M., Skorek A.
63-70
Przetoka z II kieszonki skrzelowej u dziecka z potwierdzonym genetycznie zespołem skrzelowo-uszno-nerkowym (BOR)
Remjasz A., Clarós P., Clarós A.
Poprzedni
2019; vol. 8, nr 1
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..