nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
Poprzedni
2019; vol. 8, nr 3
Następny
1-7
Zastosowanie tomografii komputerowej wiązki stożkowej (CBCT) w laryngologii i chirurgii rekonstrukcyjnej głowy i szyi - przegląd literatury i doświadczenia własne
Piotrowska-Seweryn A., Krakowczyk Ł., Maciejewski A., Kaniszewska-Dorsz Ż., Markowski J., Pietrauszka K., Goroszkiewicz K.
8-13
Rzadkie patologie rozrostowo-zapalne zlokalizowane w kości skroniowej - przegląd piśmiennictwa
Roszkowski A., Witkowska A., Baranek P., Rzepakowska A., Wnuk E., Niemczyk K.
14-19
Patogeneza przewlekłego zapalenia ucha środkowego z perlakiem w świetle badań wykorzystujących wysokoprzepustowe techniki biologii molekularnej
Makuszewska M., Bartoszewicz R., Niemczyk K.
20-23
Wodniak śródchłonki potwierdzony przy użyciu 3-teslowego skanera MR u pacjentów z obrazem klinicznym choroby Méniere'a
Jasińska A., Wnuk E., Pierchała K., Niemczyk K.
24-30
Zaawansowane nowotwory masywu szczękowo-sitowego - wyzwanie terapeutyczne. Opis dwóch przypadków i analiza literatury
Bieńkowska K., Rzepakowska A., Osuch-Wójcikiewicz E., Niemczyk K.
31-34
Mucocele zatoki klinowej - rzadka zmiana, o której warto pamiętać
jihene M., Maha M., Mahfoudhi S., Ghazi B.
35-39
Guz krtani pochodzenia neurogennego - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Majszyk D., Krawczyk P., Kloc M., Rytel A., Osuch-Wójcikiewicz E., Niemczyk K.
40-44
Tularemia węzłowa szyi u 18-letniej pacjentki
Tomaszewska J., Niścigorska-Olsen J., Jaworowska E.
45-49
Schwannoma nerwu twarzowego w odcinku pozaczaszkowym - opis przypadku
Tarazewicz D., Wierzchowska M., Burduk P.
50-54
Zespół Lyell'a jako czynnik ryzyka pointubacyjnego zwężenia i zarośnięcia światła krtani
Nowak N., Kotowski M., Sroczyński J., Szydłowski J.
55-56
Sprawozdanie z 5. Litewsko-Polskiego Kongresu Otorynolaryngologicznego
Wojciechowski T., Bruzgielewicz A., Niemczyk K.
57-58
Sprawozdanie z pierwszego Ukraińsko-Polskiego Kongresu Otorynolaryngologicznego
Kołodziejczyk P.
59-60
Sprawozdanie z Międzynarodowego sympozjum użytkowników implantów ślimakowych Euro-CIU we Wrocławiu - "Potrzeby użytkowników implantów słuchowych we współczesnym świecie"
Bieńkowska K.I., Mierzwiński J., Bratumiła M., Mickiewicz P., Kida M.
Poprzedni
2019; vol. 8, nr 3
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..