nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
Poprzedni
2022; vol. 11, nr 1
Następny
1-7
Ocena wyników Międzynarodowego Programu Zdrowotnego Special Olympics International Healthy Hearing Program - Zdrowy Słuch w populacji polskich zawodników biorących udział w Olimpiadach Specjalnych
Skóra M., Starska-Kowarska K.
8-13
Poziomy interleukiny-5 u pacjentów z alergicznym i niealergicznym przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych
Irfandy D., Ali H., Huriyati E., Budiman B.J., Bachtiar H., Wahyudi E.
14-20
Badanie porównujące zastosowanie hipertonicznego roztworu soli z izotonicznym roztworem soli w irygacji jamy nosowej po endoskopowej operacji zatok
Dawood M.R., Mohammed Z.S.
21-27
Wpływ czasu trwania choroby na rozkład ognisk otosklerotycznych w obrębie strzemienia na podstawie analizy w elektronowym mikroskopie skaningowym
Wiatr M., Bartoszewicz R., Niemczyk K., Szpak K., Wiatr A.
28-33
Metody oceny i sposoby rehabilitacji węchu po całkowitym usunięciu krtani - przegląd literatury
Lipińska P., Tuz-Hrycyna N., Rzepakowska A.
34-40
Problematyka rehabilitacji logopedycznej pacjenta otorynolaryngologicznego na tle polskich regulacji prawnych
Kałużna J., Miszczak K., Tuz-Hrycyna N., Rzepakowska A., Niemczyk K.
41-44
Samoistny wrodzony płynotok usznopochodny jako przyczyna nawracających zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych - opis przypadku i przegląd literatury
Amernik K., Jaworowska E.
45-49
Olbrzymi kostniak zatoki czołowej - opis przypadku i analiza literatury
Piotrowski S., Jagłowska M.
50-54
Zawał mózgu jako powikłanie pooperacyjne resekcji przyzwojaka - opis przypadku
Kowalik K., Modrzejewski A., Kaźmierczak K.
55-59
Myogenic sarcoma krtani - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Molga-Magusiak M., Czesak M., Furman A., Osuch-Wójcikiewicz E.
60-68
Płukanie jam nosa przy użyciu zestawu Zatoxin Rinse w opiece pooperacyjnej
Brożek-Mądry E., Steć Z., Burska Z., Krzeski A.
Poprzedni
2022; vol. 11, nr 1
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..