nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu

Składka członkowska na 2019 rok

Informujemy, że od dnia 9 listopada 2018 r. zostanie uruchomiony proces zbierania składek członkowskich Towarzystwa za 2019 rok.
Członkowie, którzy opłacili składkę Towarzystwa w poprzednich latach zostaną poinformowani drogą mailową o możliwości kontynuacji składki członkowskiej.
Pozostałe osoby prosimy o skorzystanie z dedykowanego członkom Towarzystwa serwisu elektronicznego, który znajduje się pod adresem:
http://www.indexcopernicus.com/index.php/pl/skladka
W serwisie znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące zasad i procedury dokonania wpłaty składki członkowskiej Towarzystwa za 2019 rok. Istnieje także możliwość uregulowania składki za wcześniejsze lata, więcej informacji znajdą Państwo w serwisie.

Od 2017 roku składka członkowska wpłacana jest na jeden ogólny, specjalnie do tego celu uruchomiony rachunek bankowy - jeden dla wszystkich oddziałów Towarzystwa.
Prosimy o nie wpłacanie składek na dotychczasowe rachunki oddziałów regionalnych Towarzystwa.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją od Władz Towarzystwa dotyczącą składek członkowskich.

Serwis został przygotowany dla Państwa przez firmę Index Copernicus, wydawcę czasopism naukowych Towarzystwa. Index Copernicus od 2017 roku odpowiada za obsługę wpłat na składkę, wystawianie dokumentów potwierdzających ich opłacenie (a tym samym potwierdzających status członka zwyczajnego Towarzystwa) oraz wystawienie faktury VAT za prenumeratę czasopism naukowych Towarzystwa.

Przypominamy iż zgodnie z §14 pkt 3 Statutu Towarzystwa, członkowie zobowiązani są do regularnego, corocznego wnoszenia składki członkowskiej w celu uzyskania lub utrzymania statusu członka zwyczajnego Towarzystwa zgodnie z §14 pkt 3 i §15 ust. 4 Statutu Towarzystwa.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa z dnia 15 czerwca 2016 r., od 2017 roku składka członkowska została połączona z prenumeratą czasopism naukowych Towarzystwa: Otolaryngologia Polska (dwumiesięcznik) lub Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny (kwartalnik).

Członkowie Honorowi Towarzystwa są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich Towarzystwa.

Przypominamy, że członkowie zwyczajni Towarzystwa są uprawnieni do:
1. Zniżki na uczestnictwo w konferencjach naukowych i szkoleniowych organizowanych pod patronatem Towarzystwa.
2. Otrzymania bezpłatnego dostępu do bieżących elektronicznych wydań czasopism naukowych Towarzystwa w ramach wybranego wariantu składki członkowskiej.
Prosimy o skorzystanie z elektronicznego serwisu pobierania składek członkowskich PTORL

Z poważaniem
Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi

aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..