nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu

NOWY WYDAWCA

Informujemy, iż od roku 2015 czasopisma naukowe działające pod patronatem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi "Otolaryngologia Polska" oraz "Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny" zmieniają wydawcę. Nowym wydawcą czasopism jest Index Copernicus International Sp. z o.o.
Częstotliwość publikacji numerów drukowanych obu tytułów pozostaje bez zmian.

nowa okładka Otolaryngologii Polskiej nowa okładka Polskiego Przeglądu Otorynolaryngologicznego

NOWE STRONY WWW

Na platformie Index Copernicus International zostały uruchomione nowe strony internetowe dla obu czasopism.

Pod powyższymi adresami znajdą Państwo informacje o czasopiśmie, Redakcji, Radzie Naukowej, prenumeracie, reklamie oraz bieżącej działalności naukowej czasopisma i Towarzystwa. Począwszy od roku 2015 na wskazanych stronach internetowych będą publikowane wszystkie artykuły naukowe czasopism, zarówno streszczenia jak i pełne teksty artykułów.

PRENUMERATA na 2015 rok

Cennik prenumeraty dla Otolaryngologia Polska pozostaje bez zmian:

1 rok = 6 wydań

Cennik prenumeraty dla Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny pozostaje bez zmian:

1 rok = 4 wydania

Zamówienie można złożyć w następujący sposób, poprzez:

a następnie:

Opłatę z tytułu wybranej prenumeraty lub prenumerat należy przelać na konto:
Mbank 52 1140 1010 0000 5397 8400 1012
Index Copernicus, ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa

Informujemy, że prenumeraty na 2015 i 2016 rok zamówione wcześniej w Elsevier nie będą realizowane, a firma powinna zwrócić wpłacone zaliczki.

INFORMACJE DLA AUTORÓW
Autorzy artykułów chcący złożyć swoją pracę do Redakcji, będą mogli korzystać z elektronicznego systemu zgłaszania manuskryptów na stronie internetowej, każdego z czasopism. Zasady oraz terminy składania nowych prac na rok 2015 zostaną podane do wiadomości niezwłocznie po ustaleniu procedur z dotychczasowym oraz nowym wydawcą.

NEWSLETTER
Zachęcamy Państwa również do zapisania się do Newslettera czasopism (zapisać można się na obu stronach głównych), w celu otrzymywania bieżących informacji od Redakcji oraz Index Copernicus International.

Informujemy, że składka członkowska na rok 2015 wynosi 70 PLN i winna być uregulowana na konto właściwego oddziału w możliwie najszybszym terminie.
Składka członkowska nie obejmuje opłat za prenumeratę czasopism "Otolaryngologia Polska" i "Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny".

aktualizacja: 2022-11-19 ..:: kontakt ::..