nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
1965; vol. 19, nr 4
Następny
433-439
Leczenie operacyjne porażeń nerwu twarzowego po złamaniach podstawy czaszki
Hassmann W.
praca oryginalna
441-444
Metachromazja a prognoza raka krtani
Małecki J., Kubiczkowa J.
praca oryginalna
445-453
O protezowaniu ucha środkowego
Sekuła J.
praca oryginalna
455-461
Wskazania i wyniki operacyjnego leczenia otosklerozy w późnym wieku
Bardadin T.
praca oryginalna
463-470
Badania drobnowidowe śluzówki ucha w przewlekłych stanach zapalnych
Lipowska-Pawlak K.
praca oryginalna
471-473
Rodzaj użytego przeszczepu a wyniki słuchowe i morfologiczne w tympanoplastykach
Nowiński J., Olszewski E.
praca oryginalna
475-480
Późne wyniki stosowania wolnych przeszczepów skóry w operacjach doszczętnych i zachowawczych uszu
Moszyński B., Danikiewicz-Więcko D.
praca oryginalna
481-485
Rehabilitacja słuchu i mowy w zakładzie dla dzieci niedosłyszących
Taniewski J., Kugler R.
praca oryginalna
487-492
Głuchota dziedziczna, dominująca, występująca w trzech pokoleniach
Jagmin-Kopczyńska E.
praca oryginalna
493-496
O ropniach mózgu w następstwie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych pochodzenia usznego
Małkus L.
praca oryginalna
497-500
Zagadnienie akromegalii w otolaryngologii
Maj J., Materlich H., Szymczyk K.
praca oryginalna
501-505
Postępowanie w guzach przyusznicy
Beutler-Szymańska J., Witwicka Z.
praca oryginalna
507-511
Niedrożność przewodu nosowo-łzowego po niektórych zabiegach wewnątrznosowych
Mirecki R.
praca oryginalna
513-515
Odosobniony pozaszpikowy guz plazmatyczno-komórkowy krtani
Zakrzewski A., Szmeja Z., Sowiński H.
kazuistyka
517-518
Późne zmiany kiły wrodzonej w jamie ustnej i nosowej
Maj T.
kazuistyka
519-520
Próba biologicznego leczenia zwężeń krtani i tchawicy
Kmita S., Brzezińska H.
kazuistyka
521-523
Dwa przypadki raka krtani o różnym przebiegu
Antyporowicz W., Czernic S., Kondratowski R.
kazuistyka
525-528
Naczyniaki krwionośne głowy i szyi
Maj T., Miszke A.
kazuistyka
529-531
Przypadek oparzenia prądem elektrycznym jamy ustnej u małego dziecka
Bogusz W., Jasieńska B., Koehler B.
kazuistyka
533-535
Uwagi o rozpoznawaniu pęknięć niektórych kości czaszki
Latkowski B.
kazuistyka
537-538
Przypadek ciała obcego nosogardła
Pawłowski A.
kazuistyka
539-541
Przypadek tarczycy nasady języka
Betlejewski S., Ożdziński W.
kazuistyka
543-545
O czerniakach złośliwych jam nosa
Gniazdowski R., Domaniewski J.
kazuistyka
547-550
Ograniczone postacie tężca w ORL
Malicka K.
kazuistyka
551-553
Mięsak krtani
Dębina T.
kazuistyka
555-558
Nagłe krwotoki w czasie tonsylektomii
Kubiczkowa J.
kazuistyka
559-564
Biopotencjały ucha wewnętrznego. II. Potencjał endolimfatyczny i polaryzacyjny
Giełdanowski J.
praca poglądowa
565-568
Przyczyny opóźnionego rozwoju mowy
Łączkowska M.
foniatria
569-574
Metody rehabilitacji mowy w rozszczepach podniebienia
Hołejko M.
foniatria
575-576
Uniwersalny wzmacniacz do łączności dwustronnej podczas badań audiometrycznych
Schnitter J., Sowa J.
praca racjonalizatorska
577-578
Zjazd Otolaryngologów Czechosłowackich w Hradec Králové w dniach 26-29 maja 1965 r.
Mozolewski E., Szpunar J., Bardadin T.
kronika
1965; vol. 19, nr 4
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..