nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1967; vol. 21, nr 1
Następny
3-7
Potencjały mikrofoniczne jako kryterium starzenia się komórek zmysłowych narządu Cortiego
Giełdanowski J.
praca oryginalna
8
J. Terracol-Ardouin avec collaboration P. Truffert et Vilar Fiol: Anatomie des fosses nasales et des cavitées annexes. Libr. Maloine 1965, Paris, str. 511, ryc. 88.
Laskiewicz A.
ocena
9-15
Chirurgia worka endolimfatycznego w chorobie Méniere'a
Sokołowski S.
praca oryginalna
17-22
Leczenie operacyjne niektórych postaci tympanosklerozy
Bardadin T.
praca oryginalna
23-26
W sprawie mechanicznego usuwania brodawczaków krtani u dzieci
Zakrzewski A.
praca oryginalna
27-31
W sprawie operacyjnego leczenia guzowatości nosa (rhinophyma)
Zakrzewski A., Korytowski J.
praca oryginalna
33-36
Postępowanie pooperacyjne w tympanoplastykach
Gans H., Nowiński J.
praca oryginalna
37-42
Nagła głuchota niejasnego pochodzenia
Halama A.
praca oryginalna
43-48
Badania nad oznaczeniem rzeczywistego progu słuchowego pod wpływem doświadczalnego nadźwiękawianie hałasem kopalnianym
Dobrowolski A.
praca oryginalna
49-54
Ostrość słuchu dziecka korzystającego z aparatu słuchowego
Kugeler R., Walczak w., Jelonek W.
praca oryginalna
55-59
Kilka uwag w sprawie powstępowania w przypadkach głuchoty starczej
Nowiński J., Szumańska A.
praca oryginalna
61-65
Znaczenie zjawiska zamknięcia (efekt Binga) przy określaniu progu słuchowego
Myszkowski A., Sowa J.
praca oryginalna
67-70
Badania histologiczne strony bębenowej u chorych porażeniem Bella
Goździk-Żołnierkiewicz T., Moszyński B.
praca oryginalna
71-73
Obliczanie średniej amplitudy w elektronystagmografie za pomocą planimetru
Latkowski B.
praca oryginalna
75-78
Badanie potu a odległe wyniki leczenia przewlekłego zapalenia zatok przynosowych u dzieci
Taniewski J., Piasecka A.
praca oryginalna
79-83
Zmiany w górnych drogach oddechowych u pracowników przemysłu drzewnego
Chrapka J., Semczuk B., Przesmycka S.
praca oryginalna
85-88
Odległe wyniki zachowawczego leczenia ostrych zapaleń wyrostka sutkowatego
Gans H., Nowiński J., Włodyka J.
praca oryginalna
89-93
W sprawie operacji plastycznych wierzchołka nosa
Biskupska-Więcko J.
praca oryginalna
95-98
Z kliniki guzów mieszanych głowy (oprócz przyusznicy)
Zub K.
praca oryginalna
99-102
Torecan (thiethylperazina) w chorobie Méniere'a
Pakowski K.
praca oryginalna
103-108
Z kliniki gruczołowych nowotworów złośliwych górnych dróg pokarmowych i oddechowych, z wyłączeniem guzów przyusznicy
Zub K.
praca oryginalna
109-112
Leczenie zachowawcze i operacyjne zapaleń śródpiersia w związku z ciałami obcymi przełyku
Łapińska D.
praca oryginalna
113-114
Rzadki przypadek ciała obcego zatoki szczękowej
Maj J.
kazuistyka
115-117
Nerwiakowłókniak krtani w uogólnionej postaci choroby Recklinghausena
Fliciński E.
kazuistyka
118
Ivan Bernat: Ozaena as manifestation of iron deficiency. Ed. by Miss E. Hadfield w. foreword R. MacBeth - Pergamon Press, Oxford-London Ed. 1965, str 116 + XIII
Laskiewicz A.
ocena
119-121
Przypadek nerwiakowłókniaka jamy ustnej i krtani w uogólnionej postaci choroby Recklinghausena
Greczek-Harkawy J.
kazuistyka
122
R. Madurao: Les suppurations chroniques de l'oreille moyenne. Edit. Expansion scientifique franc.: 15 rue Saint Benoit Paris VIe. 1965.
Laskiewicz A.
ocena
123-126
Gruczolak potowy przewodu słuchowego zewnętrznego (tzw. ceruminoma)
Sowiński H., Zakrzewski J.
kazuistyka
127-130
Rzadki przypadek wrodzonej wady nosa
Ciesielski S., Dylikowska-Gadomska L.
kazuistyka
Poprzedni
1967; vol. 21, nr 1
Następny
aktualizacja: 2024-04-14 ..:: kontakt ::..