nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1967; vol. 21, nr 4
Następny
393-399
O wpływie przemijającego niedotlenienia na potencjały mikrofoniczne płodów świnek morskich
Chodynicki S., Matwiejewicz J.
praca oryginalna
401-407
Maskowanie mowy przez hałas ciągły
Kuźniarz J.
praca oryginalna
409-413
W sprawie analizy statystycznej wyników operacyjnego leczenia przewlekłego zapalenia ucha środkowego
Mozolewski E.
praca oryginalna
415-420
W sprawie drenażu zbiorników podpajęczych
Małecki J.
praca oryginalna
421-428
Klinika i symptomatologia otosklerozy
Bardadin T.
praca oryginalna
429-433
Mnogie guzy złośliwe
Malicka K.
praca oryginalna
435-442
Raki ucha zewnętrznego w materiale Kliniki Gdańskiej
Żygadłowski J.
praca oryginalna
443-452
Histochemiczne badania porównawcze kwasów nukleinowych, mukopolisacharydów i fosfatazy zasadowej w przewlekłych zapaleniach błony śluzowej, stanach przedrakowych i raku fałdu głosowego
Wodyk M.
praca oryginalna
453-456
Zasady odżywiania chorych po operacji wyłuszczania krtani
Latkowski B., Okoń J.
praca oryginalna
457-461
Odmieniec pospolity i inne drobnoustroje Gram-ujemne w usznopochodnych powikłaniach wewnątrzczaszkowych w materiale Kliniki Gdańskiej z lat 1948-1966
Bulińska H.
praca oryginalna
463-467
Stan narządu słuchu u pracowników galwanizerni narażonych na związki chromu
Sułkowski W., Pakowski K.
praca oryginalna
469-473
W sprawie operacji przegrody nosa
Witwicka Z.
praca oryginalna
475-478
Do kazuistyki krwotoków nosowych z tętniaka tętnicy szyjnej wewnętrznej
Małecki J.
kazuistyka
479-482
Trudności w rozpoznawaniu i leczeniu gwałtownych krwotoków nosowych w następstwie uszkodzenia tętnicy szyjnej wewnętrznej
Zakrzewski A., Tokarz F., Kozaryn P.
kazuistyka
483-485
Przypadek ziarniniaka kwasochłonnego kości skroniowej
Anyszek M.
kazuistyka
487-489
Rzadki przypadek raka o dwóch ogniskach
Łaciak J., Latkowski B.
kazuistyka
491-498
Etiopatogeneza wysiękowego, surowiczo-śluzowego zapalenia ucha środkowego (Otitis media secretoria)
Śliwowska W.
praca poglądowa
499-506
Właściwości biofizyczne i biochemiczne płynów błędnika. II. Część biochemiczna
Krochmalska E.
praca poglądowa
507-508
Sprawozdanie z LXXX posiedzenia naukowego Wrocławskiego Oddziału, a zarazem II posiedzenia Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego
Handzel L.
sprawozdanie
508-512
Przegląd działalności ośrodków audiologii dziecięcej i rehabilitacji małego dziecka głuchego w Danii, Francji i Stanach Zjednoczonych
Borkowska-Gaertig D.
sprawozdanie
513-514
Zapalenie wyrostków sutkowatych u niemowląt ze szczególnym uwzględnieniem utajonego zapalenia
Laszka B.
streszczenie pracy habilitacyjnej
Poprzedni
1967; vol. 21, nr 4
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..