nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1975; vol. 29, nr 4
Następny
321-328
Regularność przebiegu szybkości kątowej wolnej fazy oczopląsu w doświadczalno-klinicznych uszkodzeniach narządu przedsionkowego
Latkowski B., Zini C., Oppia L., Fois L., Sanna M.
praca oryginalna
329-333
Roztocze - główny antygen kurzu domowego
Zawisza E.
praca oryginalna
335-341
Powrót czynności przedsionków i kompensacja szkód przedsionkowych po leczeniu streptomycyną
Miszke A.
praca oryginalna
343-347
Wywołane, uśrednione odpowiedzi korowo-słuchowe w warunkach kontrolowanego niedotlenienia
Miszczak J., Nowicki J.
praca oryginalna
349-352
Blokada ucha wewnętrznego sposobem Ristova w przypadkach choroby i zespołu Méniere'a na materiale własnym
Kuźniar A.
praca oryginalna
353-359
Wrodzone przetoki wargi dolnej skojarzone z rozszczepem podniebienia
Obrębowski A., Pruszewicz A., Suwalski T.
praca oryginalna
361-364
Kwas neuraminowy i białka surowicy krwi u pracowników przemysłu włókienniczego
Korn-Rydzewska H., Hofman J., Hermanowicz A.
praca oryginalna
365-370
Znaczenie testów śródskórnych i eozynofilii w chorobach dróg oddechowych u pracowników fabryk włókienniczych
Korn-Rydzewska H., Hermanowicz A., Hofman J.
praca oryginalna
371-376
Upowietrznienie kości skroniowej a przewlekły uraz słuchowy u marynarzy
Taniewski M., Graczyk M.
praca oryginalna
377-383
Znaczenie wczesnego rozpoznania guzów złośliwych nosa i zatok przynosowych
Sekuła J., Maj T.
praca oryginalna
385-388
Wyniki leczenia zapaleń zatok czołowych punkcjami metodą Becka
Pabiszczak M.
praca oryginalna
389-391
Pomiary temperatury cieczy przy ustalonych warunkach przepływu w próbie kalorycznej
Łukomski M.
praca oryginalna
392
Protokół z VI Krajowego Posiedzenia Sekcji Otolaryngologii Dziecięcej poświęconego "Unikalnym przypadkom klinicznym", Warszawa 23.XI.1974 r.
sprawozdanie
393-401
Rys rozwoju polskiego piśmiennictwa podręcznikowego otolaryngologicznego od 1868 do 1939 roku 393
Zabłocki S.
praca oryginalna
403-406
Laryngocele
Sokołowski Z.
kazuistyka
407-410
Przypadek zespołu Mounier-Kuhna
Abramczyk B., Nowak C.
kazuistyka
411-414
W sprawie kłębkowatego gruczolaka potowego małżowiny usznej
Szmeja Z., Zengteler G., Pospieszyński M.
kazuistyka
415-418
Skrzelopochodne, boczne torbiele szyi w materiale II Kliniki Chirurgicznej AM we Wrocławiu
Bross W., Kalemba J., Łazarkiewicz B.
kazuistyka
419-420
Ocena wybranych testów przedsionkowych w orzecznictwie otoneurologicznym
S. B.
streszczenie pracy doktorskiej
421-422
Zastosowanie audiometrii impedancyjnej w ocenie stanu narządu słuchu u dzieci
D. G.
streszczenie pracy doktorskiej
423-424
Zachowanie się powonienia i smaku w alergicznych schorzeniach dróg oddechowych
B. R.
streszczenie pracy doktorskiej
425-434
O racjonalnym stosowaniu antybiotyków w otolaryngologii
ŚIiwowska W.
praca poglądowa
Poprzedni
1975; vol. 29, nr 4
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..