nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1975; vol. 29, nr 5
Następny
437-442
Integracja otolitowo-osklepkowa w oczopląsie położeniowym
UkIeja Z.
praca oryginalna
443-447
Zachowanie się odruchu uszno-małżowinowego Preyera u świnek morskich poddanych działaniu hałasu przemysłowego i impulsowego
Szmeja Z., Sowiński H., Białek E.
praca oryginalna
449-455
Badania nad lokalizacją uszkodzeń słuchu po kanamycynie
Krochmalska E., Gałasińska-Pomykoł I., Ołdak B., Hryszko S.
praca oryginalna
457-462
Badania nad zrozumiałością testów słownych przyspieszonych
Wąsala W.
praca oryginalna
463-469
Badania rentgenowskie uszu w wadach wrodzonych przewodu słuchowego zewnętrznego i ucha środkowego
Gryczyński M.
praca oryginalna
471-476
Niektóre aspekty etiologii pyłkowic występujących w okresie intensywnego pylenia traw
Gniazdowski R., Klimas F.
praca oryginalna
477-480
Mikrochirurgia w leczeniu uporczywie nawracających brodawczaków krtani
Semczuk B., Borówko A.
praca oryginalna
481-486
Chirurgiczne leczenie progenii
Malinowski J., Czerwiński F.
praca oryginalna
487-491
W sprawie klasyfikacji jakości głosu i mowy zastępczej u laryngektomowanych
Pruszewicz A.
praca oryginalna
493-497
Wpływ neuroleptoanalgezji II na ostre objawy obwodowego uszkodzenia narządu równowagi (doniesienie tymczasowe)
Walczak W., Slivar S.
praca oryginalna
499-504
Zespół zaburzeń foniatrycznych we wrodzonym zarośnięciu nozdrzy tylnych
Pruszewicz A., Kruk-Zagajewska A., Citowicki W.
praca oryginalna
505-509
W sprawie gipsowego zewnątrznosowego opatrunku unieruchamiającego
Zakrzewski J., Obrębowski A.
praca oryginalna
511-518
Współistnienie oczopląsu wrodzonego z oczopląsem przedsionkowym
UkIeja Z.
praca oryginalna
519-523
Operacyjne udrażnianie trąbek słuchowych przy użyciu dreników polietylenowych
Moszyński B., Krzeska-Malinowska I.
praca oryginalna
525-529
Ocena cytologiczna punktatów z torbieli szyi w materiale Kliniki ORL w Warszawie
Makowska W.
praca oryginalna
530
Naumann N.N.: Chirurgia głowy i szyi. Diagnostyka, technika operacyjna, postępowanie pooperacyjne. Tom II, cz. I. Twarzorzaszka
Małecki J.
omówienie wydawnictw
531-535
Porównanie wyników leczenia chirurgicznego i zachowawczego obwodowego porażenia nerwu twarzowego przy zastosowaniu własnej metody obliczeniowej
Pietruski J.
streszczenie pracy habilitacyjnej
537-538
Stan narządu słuchu i równowagi po przebytej chorobie Heinego-Medina
Czemarmazowicz-Zając M.
streszczenie pracy doktorskiej
Poprzedni
1975; vol. 29, nr 5
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..