nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1976; vol. 30, nr 1
Następny
1-8
Guzy oczodołu w klinice laryngologicznej
Sekuła J., Turek J.
praca oryginalna
9-14
Niektóre dane dotyczące występowania włókniaka młodzieńczego w Polsce w latach 1950-1971
Łaciak J., Gryczyński M.
praca oryginalna
15-19
Badania poziomu żelaza i całkowitej zdolności wiązania żelaza w surowicy krwi chorych na raka krtani
Semczuk B., Orzelski L., Gołąbek W.
praca oryginalna
21-27
Wykorzystanie obserwacji palynologicznych i fenologicznych w ustalaniu szczegółowej etiologii pyłkowicy
Gniazdowski R., Klimas F.
praca oryginalna
29-32
W sprawie zawrotów głowy u kobiet przyjmujących hormonalne środki antykoncepcyjne
Janczewski G., Bień S.
praca oryginalna
33-37
Technika postępowania operacyjnego we wrodzonych przetokach i torbielach szyjnych z użyciem szybkotwardniejącego polimeru
Zakrzewski J.
praca oryginalna
39-44
Mięsak chłonno-siateczkowy nosogardła
Borówka T., Kruk-Zagajewska A., Sobkowiak R., Zengteler G.
praca oryginalna
45-48
Przystosowanie systemu telewizyjnego dla potrzeb nauczania mikrochirurgii
Latkowski B., Miksza J., Zalewski P.
praca oryginalna
49-53
W sprawie oszczędzających operacji przegrody nosa
Zakrzewski J., Obrębowski A., Rydzewski B.
praca oryginalna
54
Sprawozdanie z posiedzenia nadzwyczajnego Polskiego Towarzystw Otolaryngologicznego i Sekcję Otolaryngologii Dziecięcej, Warszawa, 23.VI.1975
Dominikowska A.
sprawozdanie
55-57
Tętniak poanginowy tętnicy szyjnej wewnętrznej
Ukleja Z.
kazuistyka
59-61
Przetokowatość tętniczo-żylna z umiejscowieniem w obrębie szyi u niemowlęcia
Soboczyński A., Zalewski Z., Zengteler G.
kazuistyka
62
II Międzynarodowy Kurs Mikrochirurgii Neuro-otologicznej, Paryż, maj 1975
Pietruski J.
sprawozdanie
63-65
Nabłoniak wapniejący Malherbe w okolicy małżowiny usznej (Pilomatrixoma)
Citowicki W., Kulczyński B., Zengteler G., Pośpieszyński M.
kazuistyka
67-69
Plasmocytoma języczka podniebiennego
Nawrocki A., Rudnik H.
kazuistyka
71-74
Naczyniak jamisty części nosowej, ustnej i krtaniowej gardła
Najwer K., Zalewski P.
kazuistyka
75-79
Granuloma necroticans typu Stewarta
Berger Z., CyIwik B., Choiński I., Wasilewski J.
kazuistyka
81-84
Przypadek oponiaka prawej zatoki czołowej, komórek sitowych i zatoki klinowej
Moszyński B., Rok-WaIenczyk E.
kazuistyka
85-87
Przypadek pourazowego tętniaka tętnicy szyjnej zewnętrznej
Dyła S., Gryczyński M.
kazuistyka
89-91
Rzadki przypadek ciała obcego oczodołu i zatoki szczękowej
Najwer K., Miksza J., Orzeł H., Czajkowski J.
kazuistyka
93-96
Przypadek tzw. afty kachektycznej
Obrębowski A., Zakrzewski J.
kazuistyka
97-99
Rzadki przypadek nadziąślaka zatoki szczękowej
Abramowicz E.
kazuistyka
101-102
Analiza stosunków topograficznych kości skroniowej i jej sąsiedztwa pod kątem potrzeb oto-neurochirurgii
Kukwa A.
streszczenie pracy habilitacyjnej
103-104
Badania nad pyłkiem roślin występującym w atmosferze miasta Bydgoszczy i nad jego rolą w wyzwalaniu alergii dróg oddechowych
Gniazdowski R.
streszczenie pracy doktorskiej
105
Wspomnienie pośmiertne o lek. med. Eugeniuszu Śliwińskim
Laszka B.
wspomnienie pośmiertne
105-106
Wspomnienie pośmiertne po lek. med. Michale Wakuluku
Laszka B.
wspomnienie pośmiertne
106
Wspomnienie pośmiertne o lek. med. Bronisławie Ochałku
Laszka B.
wspomnienie pośmiertne
Poprzedni
1976; vol. 30, nr 1
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..