nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1976; vol. 30, nr 2
Następny
109-117
Technika nadoponowego dojścia przez środkowy dół czaszki do przedniej powierzchni piramidy kości skroniowej
Bochenek Z., Kukwa A.
praca oryginalna
119-124
Zmiany histochemiczne w narządzie Cortiego świnek morskich poddanych działaniu wibracji i hałasu
Chodynicki S., Hermanowicz A.
praca oryginalna
125-132
Badania nad układem naczyniowym raka krtani
Olszewski E.
praca oryginalna
133-140
Dynamika zmian morfologicznych zachodzących w przeszczepionych płatach powięzi mięśnia skroniowego stosowanych w operacjach ucha środkowego
Durko T.
praca oryginalna
141-146
Ocena oddychania tkankowego przeszczepów powięzi mięśnia skroniowego w operacjach ucha środkowego
Durko T.
praca oryginalna
147-150
Ocena cytologiczna wymazów z krtani u chorych z podejrzeniem raka krtani
Makowska W., Osóbka-Morawska A.
praca oryginalna
151-153
W sprawie tzw. reakcji pseudokalorycznej
Łukomski M.
praca oryginalna
155-158
Zastosowanie metody gradientu w pomiarach tympanometrycznych
Gryczyńska D.
praca oryginalna
159-166
Zastosowanie audiometrii impedancyjnej w ocenie stanu narządu słuchu u dzieci
Gryczyńska D.
praca oryginalna
167-170
Audiometria uśrednionych, mózgowych odpowiedzi wywołanych u dzieci z wielopostaciowymi objawami neurologicznymi
Mitrović M.
praca oryginalna
171-173
25 lat rozwoju otolaryngologii w województwie olsztyńskim (1949-1974)
Laszka B.
praca oryginalna
175-178
Przypadek rzadkiej postaci choroby Recklinghausena u niemowlęcia
Rafiński R.
kazuistyka
179-183
Wykorzystanie fibroskopu "Olympus" w diagnostyce laryngologicznej
Latkowski B., Najwer K., Buczyłko K., Stanek S.
185-188
Scott-Brown W.G.: Diseases of the ear, nose and throat
Czarnecki H.
omówienie wydawnictw
188
Heyck H.: Bóle głowy. Diagnostyka różnicowa, patogeneza oraz leczeni w praktyce lekarskiej
Pruszewicz A.
kazuistyka
189-190
Sprawozdanie z udziału w 46 dorocznym kongresie towarzystwa niemieckiego dla leczenia chorób gardła, nosa i uszu oraz chirurgii głowy i szyi
Bochenek Z.
sprawozdanie
190-191
Sprawozdanie z udziału w IV Brytyjskiej Akademickiej Konferencji Otolaryngologii i z IV Sympozjum Międzynarodowej Grupy Badawczej Audiometrii Odpowiedzi Elektrycznych (IERASG) w Londynie
Bochenek Z.
sprawozdanie
192-193
Sprawozdanie z udziału w IV Sympozjum Międzynarodowej Grupy Badawczej Audiometrii Odpowiedzi Elektrycznych (IERASG) w Londynie 28-30.VII.1975 r.
Bochenek W.
sprawozdanie
194-213
Dyskusja do referatów ze Zjazdu Otolaryngologów Polskich w Białymstoku 5.IX.1974 r.
.
Poprzedni
1976; vol. 30, nr 2
Następny
aktualizacja: 2024-07-11 ..:: kontakt ::..