nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1980; vol. 34, nr 1
Następny
0
Wspomnienie pośmiertne o prof. dr med. Tadeuszu Baradinie
Szlenk Z.
wspomnienie pośmiertne
1-10
Chirurgia odcinka błędnikowego i śródprzewodowego nerwu twarzowego
Mozolewski E., Jach K., Marzymska B.
praca oryginalna
11-16
Nowotwory złośliwe ucha leczone w I Klinice ORL Śląskiej Akademii Medycznej w okresie od 1967 do 1977 r.
Gierek T., Namysłowski G., Kondracka E.
praca oryginalna
17-19
Transsfenoidalne operacje guzów przysadki mózgowej
Czarnecki H., Janowicz K., Rudnicki S.
praca oryginalna
21-27
Rynospirografia w ocenie zaburzeń oddychania pochodzenia ośrodkowego
Betlejewski S.
praca oryginalna
29-34
Kostniaki zatok przynosowych leczone w Klinice Otolaryngologicznej AM w Poznaniu w latach 1959-1978
Kulczyński B., Korytowski J., Kosmowski Z.
praca oryginalna
35-43
Wpływ radioterapii na aktywność enzymów lizosomalnych limfocytów i immunoglobuliny surowicy u chorych z rakiem krtani
Gierek T., Lisiewicz J., Kuśnierczyk W., Pilch J., Sąsiadek U., Namysłowski G.
praca oryginalna
45-48
Doświadczenia własne w mikrochirurgii krtani
Czarnecki H., Janowicz K.
praca oryginalna
49-52
Przydatność testu toluidynowego w diagnostyce nowotworów złośliwych krtani
Najwer K., Latkowski B.
praca oryginalna
53-61
Guzy szyi w materiale Warszawskiej Kliniki Otolaryngologicznej
Osuch J., Sonnenberg Z., Berdowska-Różańska A.
praca oryginalna
63-69
Niektóre problemy badań elektrogustometrycznych
Jatczak J., Kordasz P.
praca oryginalna
71-73
Angioma sarcomatosum jamy nosa i błędnika sitowego
Kuśnierczyk W., Gierek T., Kondracka E., Myrcik H.
kazuistyka
75-78
Rzadko spotykane ciała obce zewnątrzczaszkowe
Stankiewicz C., Mostowski L.
kazuistyka
79-82
Laryngocoele
Korn-Rydzewska H.
kazuistyka
83-89
Zakres wskazań do neurektomii transtympanalnej
Kulczyński B.
praca poglądowa
91-95
Nazewnictwo operacji poprzedzających tympanoplastyki
Dziewiszek S.
praca poglądowa
97-102
Nazewnictwo w tympanoplastykach
Dziewiszek S.
praca poglądowa
103-106
Stolik operacyjny do badań elektrokochleometrycznych u świnek morskich
Gierek T., Namysłowski G., Miodońska-Gomoluch G.
praca racjonalizatorska
107-111
Rynoreomanornetr własnej konstrukcji
Chmielik M.
praca racjonalizatorska
113-116
XXXV-lecie Lubelskiej Kliniki Otolaryngologicznej
Semczuk B.
kronika
117-120
Rozróżnianie małych zmian wysokości tonów u osób zdrowych i w różnych stanach patologii narządu słuchu
Gryczyński M.
streszczenie pracy habilitacyjnej
121-124
Badania nad zachowaniem się całkowitej aktywności dehydrogenazy mleczanowej (LDH) i jej izoenzymów u chorych na raka krtani
Gołąbek W.
streszczenie pracy habilitacyjnej
125-126
Występowanie raka krtani u chorych na obszarze byłego województwa bydgoskiego w latach 1955-1975 z uwzględnieniem niektórych czynników epidemiologicznych
Kasperski A.
streszczenie pracy doktorskiej
127-129
Zapalenie zatok szczękowych u dzieci leczone szczepionkami bakteryjnymi
Okrasińska-Cholewa B.
streszczenie pracy doktorskiej
130-131
Wspomnienie pośmiertne o dr hab. med. Bolesławie Laszce
Iwaszkiewicz J.
wspomnienie pośmiertne
132-135
Sprawozdanie ze Zjazdu Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum - 1979
Zakrzewski A.
sprawozdanie
Poprzedni
1980; vol. 34, nr 1
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..