nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1980; vol. 34, nr 4
Następny
323-327
Rehabilitacja zaawansowanej głuchoty u chorych na otosklerozę
Sekuła J., Reroń E.
praca oryginalna
328
Sprawozdanie z II Dunajskiego Sympozjum Otolaryngologicznego w Pradze (25-27.X.1978)
Obrębowski A.
sprawozdanie
329-336
Wyniki anatomiczne i czynnościowe i w tympanoplastykach
Dziewiszek S.
praca oryginalna
337-340
Wyniki badań endoskopowych dolnego przewodu nosowego
Semczuk B., Czerwonka R.
praca oryginalna
341-345
Trąbka gardłowo-bębenkowa w świetle badań endoskopowych
Semczuk B., Czerwonka R.
praca oryginalna
347-350
Część błoniasta środkowego przewodu nosowego w świetle badań endoskopowych
Semczuk B., Czerwonka R.
praca oryginalna
351-355
Flora bakteryjna w ostrym i przewlekłym zapaleniu zatok szczękowych
Ziuzio S., Stępniewicz W.
praca oryginalna
357-363
Zmiany w górnych drogach oddechowych u pracowników cementowni
Sułkowski W., Kowalska S., Iżycki J., Gielec L.
praca oryginalna
365-370
W sprawie wybiórczej embolizacji tętnicy szczękowej
Stankiewicz C., Ruszel J., Kunicki R., Petlak O.
praca oryginalna
371-375
Zamykanie wtórnych ubytków przedniej ściany gardła i przełyku powstałych po usunięciu krtani z powodu raka
Preferansow J., Korn-Rydzewska H.
praca oryginalna
376
Lűdicke M.: Internal ear angioarchitectonic of serpents
Obrębowski A.
omówienie wydawnictw
377-382
Charakterystyka epidemiologiczna chorych z rakiem krtani i stanami przedrakowymi
Chodynicki S., Gindzieńska E., Tupalska M., Hassmann E.
praca oryginalna
383-392
Rakotwórcze działanie promieni X na krtań i gardło
Sekuła J., Olszewski E., Włodyka J.
praca oryginalna
393-400
Zależność elektrogustometrycznego progu percepcji smaku od wieku
Jatczak J., Kordasz P., Timofiejew Z.
praca oryginalna
401-407
Pomiary kątów ostrości słyszenia kierunkowego u prawidłowo słyszących kobiet i mężczyzn
Kruk-Zagajewska A.
foniatria i audiologia
409-410
Czasowe przesunięcie progu słyszenia dla przewodnictwa powietrznego w rozszerzonym zakresie wysokich częstotliwości u osób pracujących w hałasie
Majzel K.
streszczenie pracy doktorskiej
411-412
Wpływ tarflenu na kształtowanie się biopotencjałów ucha wewnętrznego u świnek morskich
Namysłowski G.
streszczenie pracy doktorskiej
413-416
Badania elektronystagmograficzne w porażeniu ocznym międzyjądrowym
Łukomski M.
streszczenie pracy habilitacyjnej
417-419
Wspomnienie pośmiertne o doc. dr med. Romanie Karwowskim
Sienkiewicz H.
wspomnienie pośmiertne
Poprzedni
1980; vol. 34, nr 4
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..