nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1983; vol. 37, nr 1
Następny
1-6
Histamina bazofilów krwi w niektórych chorobach górnych dróg oddechowych o podłożu alergicznym
Fal W., Ziemski Z., Brańska B., Galary E.
praca oryginalna
7-10
Leczenie mikrochirurgiczne brodawczaków krtani typu dziecięcego
Pruszewicz A., Szyfter W., Kulczyński B., Woźniak S.
praca oryginalna
11-13
Leczenie podgłośniowego zapalenia krtani u dzieci
Cichy M., Pawlik J.
praca oryginalna
15-19
Ocena wyników badań immunologicznych w brodawczakach krtani
Pruszewicz A., Bowszyc J., Kulczyński B., Citowicki W., Gibowski M., Burian E.
praca oryginalna
21-27
Neurogenne guzy krtani
Kuźniarz J., Kondracka E., Macyszyn G., Mierzwa K.
praca oryginalna
29-34
W sprawie epidemiologii mononukleozy zakaźnej
Pol J.
praca oryginalna
35-46
Badania radiosialograficzne i scyntygraficzne w chorobach ślinianek
Chrząszcz K.
praca oryginalna
47-52
Choroby zatok przynosowych wśród górników
Jezierski R.J.
praca oryginalna
53-58
Znaczenie leczenia uzdrowiskowego w przypadkach powikłań krtaniowych po strumektomiach
Maniecka-Aleksandrowicz B., Więcko J., Karpowa J.
praca oryginalna
59-61
Ciało obce przestrzeni pozagardłowej
Sowiński H., Gracz J.
praca oryginalna
63-67
Zakrzep zatoki jamistej i żyły szyjnej wywołany zapaleniem zatoki szczękowej oraz zapaleniem ucha środkowego
Łępkowski A., Kawalski H., Lończyk I., Gatniejewska E.
praca oryginalna
69-72
Skojarzone leczenie zakrzepowego zapalenia zatoki jamistej
Kustrzycka H., Skóra K., Hirnle Z., Witkiewicz W., Oleksyk E., Kuźniar J.
praca oryginalna
73-77
EsthesioneuroblastomaM. Grygiel, E. Lewosiński, R. Sujkowska
.
praca oryginalna
79-85
Zachowanie nerwu twarzowego w operacjach raka przyusznicy
Kuźniarz J., Hamera G., Kondracka E., Macyszyn G.
praca oryginalna
87-89
Nerwiak podniebienia miękkiego u dziecka
Grzegorowski M., Soboczyński A.
praca oryginalna
91-93
Przypadek ciała obcego zwężonej bliznowato części wpustowej przełyku usuniętego za pomocą fiberoskopu
Greczek-Harkawy J., Kapuściński J.
praca oryginalna
95-98
Badania kliniczne i elektroakustyczne nad egzogenną wirylizacją narządu głosu
Obrębowski A.
streszczenie pracy habilitacyjnej
99
Stan błony śluzowej górnych dróg oddechowych, węchu i smaku u pracowników kopalni siarki
Madej S.
streszczenie pracy doktorskiej
101-105
Wpływ przecięcia nerwu kanału skrzydłowego na błonę śluzową nosa w leczeniu przewlekłego naczynioruchowego nieżytu nosa
Bętkowski A.
streszczenie pracy habilitacyjnej
107-109
Wspomnienie pośmiertne o doc. dr. hab. med. Zygmuncie Uklei
Kaźmierczak H., Bąkowski J.
wspomnienie pośmiertne
110-111
Wspomnienie pośmiertne o dr med. Grzegorzu Agopsowiczu
Iwankiewicz S.
wspomnienie pośmiertne
111-117
Wspomnienie pośmiertne o doc. dr. med. Janie Danielewiczu
Góralówna M.
wspomnienie pośmiertne
Poprzedni
1983; vol. 37, nr 1
Następny
aktualizacja: 2024-07-11 ..:: kontakt ::..