nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1984; vol. 38, nr 2
Następny
97-105
Tympanoskleroza. Część II. Leczenie
Pietruski J., Gindzieńska E.
praca oryginalna
107-119
Wybrane problemy leczenia głuchot ślimakowych metodą elektrostymulacji
Latkowski B.
praca oryginalna
121-128
Zagadnienie leczenia operacyjnego jedynego lub lepiej słyszącego ucha
Goździk-Żołnierkiewicz T., Krzeski A.
praca oryginalna
129-134
Próba skojarzonego leczenia zaawansowanych raków głowy i szyi 5-fluorouracylem i napromienianiem w tzw. synchronizowanym cyklu komórkowym
Marzęcki Z., Krygier-Stojałowska A., Zaborek B., Wasilewska M., Meyer A., Jarema A., Warczygłowa D., Wiktor A.
praca oryginalna
135-141
Zastosowanie biopsji cienkoigłowej w diagnostyce guzów głowy i szyi. Ocena zgodności rozpoznań
Woyke S., OIszewski W., Wasilewska M., Bielawna E., Maj P., Popowicz J.
praca oryginalna
143-152
Przewlekły atopowy nieżyt nosa jako stadium wstępne choroby astmatycznej. Losy chorych po kilkuletniej obserwacji
Gniazdowski R.
praca oryginalna
153-163
Rekonstrukcje w urazach twarzowo-czaszkowych
Bartnik W., Bartnik K.
praca oryginalna
165-169
Tonsylektomia i adenotomia u dzieci w znieczuleniu ogólnym
Sowiński H., Buszewicz J., Piotrowski R.
praca oryginalna
171-175
Sarkoidoza nosa
Miszke A., Nowak J.
kazuistyka
177-179
Przypadek pęcherzycy błon śluzowych jamy ustnej z całkowitą remisją po leczeniu kortykosterydami i lekami immunosupresyjnymi
Sienkiewicz H., Jakubowicz K.
kazuistyka
181-185
Dwa przypadki odległego przerzutu czerniaka skóry do błony śluzowej gardła
Lewandowski D.
kazuistyka
187-188
Sprawozdanie z IX Kongresu Unii Europejskich Foniatrów w Amsterdamie 12-16 X 1981 r.
Obrębowski A., Pruszewicz A.
sprawozdanie
189-191
Sprawozdanie z VII Sympozjum Foniatrii, Lipsk 25-27 III 1982 r.
Zaleski T.
sprawozdanie
193-194
J. Hirschberg, T. Szende: Pathological cry, stridor and cough in infants
Obrębowski A., Pruszewicz A.
omówienie wydawnictw
194
F.N. Martin (red.): Medical audiology
Zaleski T.
omówienie wydawnictw
195
G. Böhme: Hör- und Sprachstörungen bei Mehrfachschädigungen in Kinderalter
Zaleski T.
omówienie wydawnictw
195
E.D. Schubert: Hearing: its function and disfunction
Zaleski T.
omówienie wydawnictw
Poprzedni
1984; vol. 38, nr 2
Następny
aktualizacja: 2024-04-14 ..:: kontakt ::..