nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1986; vol. 40, nr 3
Następny
161-164
Przydatność błękitu toluidyny w zabiegach częściowych w raku krtani
Szmeja Z., Szyfter W., Strzyżowski M., Gustowska L.
praca oryginalna
165-170
Wstępne wyniki leczenia kriochirurgicznego brodawczaków z nadmiernym rogowaceniem
Kolanowski R., Moszyński B., Miszka K.
praca oryginalna
171-175
Zagadnienie otitis secretoria u dzieci
Łępkowski A., Lończyk I., Szczerba W.
praca oryginalna
176-181
Zagadnienie tympanoplastyki zamkniętej w perlaku ucha środkowego u dzieci
Konarska A., Bielawna E.
praca oryginalna
182-187
Zachowanie się swoistych przeciwciał klasy IgE w surowicy krwi chorych z alergicznym nieżytem nosa
Ligęziński A.
praca oryginalna
188-191
Flunisolid i Beclomethason w leczeniu niealergicznych eozynofilowych nieżytów nosa
Zawisza E., Makowska W., Świerczyński Z., Blinowski J., Gawin A.
praca oryginalna
192-197
Ropnie przedniego dołu czaszkowego w materiale Kliniki Otolaryngologicznej AM w Poznaniu w latach 1964-1984
Szmeja Z., Kruk-Zagajewska A., Grądzki J., Kulczyński B., Grzymisławski M.
praca oryginalna
198-201
Wczesne rozpoznanie i objęcie opieką dzieci z uszkodzonym słuchem w rejonie Magdeburga w latach 1980-1983
Preibisch-Effenberger R., Begall K., Stützel A.
foniatria i audiologia
202-205
Leiomyoma nosa i zatok przynosowych
Łaciak J., Komorowska A.
kazuistyka
206-211
Olbrzymi wieloczłonowy polip włóknisty przełyku
Buczyłko K., Raj R., Szram S.
kazuistyka
212-216
Przypadek przerzutu raka sutka do krtani
Szmeja Z., Obrębowski A., Łukaszewski B.
kazuistyka
217-219
Uchwyt do zamocowania lampy błyskowej przy zdjęciach jamy ustnej
Horoch A.
praca racjonalizatorska
220
Cervellera G.: Biologia i klinika zmian przerzutowych w węzłach chłonnych szyi
Pruszewicz A., Szyfter W.
omówienie wydawnictw
220-222
Bluestone Ch.D., Stool S.E.: Paediatric otolaryngology.
Góralówna M.
omówienie wydawnictw
222-223
Murry T., Murry J. Infant communication. Cry and early speech
Zaleski T.
omówienie wydawnictw
223-225
Keidel W.D., Finkenzeller P.: Advances in audiology.
Zaleski T.
omówienie wydawnictw
226-227
Sprawozdanie z VIII Międzynarodowego Sympozjum Foniatrii w Lipsku (28-30 III 1985 r.)
Zaleski T.
sprawozdanie
Poprzedni
1986; vol. 40, nr 3
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..