nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1986; vol. 40, nr 4
Następny
233-238
Rozpoznawanie i leczenie operacyjne naczyniako-włókniaków nosogardła w świetle własnego materiału klinicznego
Semczuk B., Gołąbek W., Klonowski S.
praca oryginalna
239-246
W sprawie techniki chirurgicznej obniżenia napięcia zwieracza gardłowo-przełykowego (z.g.p.)
Mozolewski E., Jach K., Tarnowska C.
praca oryginalna
247-254
W sprawie odosobnionych chłoniaków złośliwych krtani
Szmeja Z., Kulczyński B., Malinowska B., Bolach Z.
praca oryginalna
255-261
Analiza kliniczna przetoki kanału półkolistego bocznego
Goździk-Żołnierkiewicz T., Janczewski G., Bień S., Krzeski A.
praca oryginalna
262-266
Ocena niektórych reakcji wegetatywnych po pobudzeniach błędnikowych
Kaźmierczak H., Brazowski J.
praca oryginalna
267-271
Aktualne występowanie gruźlicy krtani
Szmeja Z., Kulczyński B., Wójtowicz J., Soboczynński R., Bolach Z.
praca oryginalna
272-281
Wykorzystanie miotomii zwieracza gardłowo-przełykowego (z.g.p.) w opanowaniu mowy przełykowej
Tarnowska C., Mozolewski E., Jach K., Syberyjski R., Richter L.
foniatria i audiologia
282-284
Ziarniniak olbrzymiokomórkowy naprawczy zatok sitowych
Sekuła J., Dobroś W.
kazuistyka
285-288
Struniak gardła górnego
Włodyka J., Śmiałowski A., Konieczna A.
kazuistyka
289-292
Mięsak limfatyczny zatoki czołowej
Chmielarski A., Szczurek Z.
kazuistyka
293-295
Morfometryczna ocena zmian w nabłonku woreczka endolimfatycznego w chorobie Méniere'a
Durko T.
praca habilitacyjna
296-314
Historia Kliniki Oto-Ryno-Laryngologicznej w Krakowie
Sekuła J., Olszewski E.
kronika
315
Wspomnienie pośmiertne - doc. dr hab. med. płk. Jan Jankowski
Latkowski B.
wspomnienie pośmiertne
316-317
Sprawozdanie z obrad XXXII posiedzenie otolaryngologów w Greifswaldzie 20-23 III 1985 r.
Kruk-Zagajewska A.
sprawozdanie
317
Sprawozdanie z Sympozjum "Neuro-Otologie" w Halle 18 III 1985 r.
Obrębowski A.
sprawozdanie
317-319
Sprawozdanie z pobytu w Stanach Zjednoczonych 19 V - 5 VII 1985 r.
Kossowska E.
sprawozdanie
Poprzedni
1986; vol. 40, nr 4
Następny
aktualizacja: 2024-04-14 ..:: kontakt ::..