nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1986; vol. 40, nr 5
Następny
321-331
Zmiany histologiczne w błonie śluzowej nosa i gardła u zwierząt doświadczalnych narażonych na działanie pyłu cementowego
Pilch J.
praca oryginalna
332-338
Obraz raka zatoki szczękowej w skaningowym mikroskopie elektronowym. Doniesienie wstępne
Kuś J., Sekuła J., Dobroś W.
praca oryginalna
339-343
Wady rozwojowe strzemiączka jako przyczyna upośledzenia słuchu u dzieci
Konarska A.
praca oryginalna
344-349
Wyniki leczenia niedosłuchu przewodzeniowego u dzieci
Żelachowska M., Matysiuk L.
praca oryginalna
350-357
Znaczenie prób kalorycznych w przypadku braku reakcji narządów przedsionkowych na pobudzenie wahadłowe
Zalewski P.
praca oryginalna
358-363
Zależność wyników badania kalorycznej przewagi kierunkowej od parametrów oczopląsu
Kaźmierczak H.
praca oryginalna
364-369
Zastosowanie kwasu urogranowego w rentgenodiagnostyce tchawicy i oskrzeli u chorych po całkowitym wycięciu krtani z powodu raka
Szmigielski W., Klonowski S., Klamut M., Kupisz K.
praca oryginalna
370-376
Wartość badań sinusograficznych w diagnostyce przewlekłych zapaleń zatok szczękowych, niedorozwoju zatok i przetok ustno-zatokowych
Bartnik W.
praca oryginalna
377-381
Próby uzupełnienia niedoboru żelaza u chorych na różne choroby laryngologiczne
Horoch A., Sekrecki R., Semczuk L.
praca oryginalna
382-387
W sprawie profilaktyki i leczenia egzogennie uwarunkowanych zmian wirylizacyjnych w narządzie głosu
Obrębowski A., Pruszewicz A., Świdziński P.
foniatria i audiologia
388-392
Przyczynek do kazuistyki torbieli skórzastej grzbietu nosa i szyi
Biliński A., Molasy J., Klisowski S.
kazuistyka
393-394
Wspomnienie pośmiertne o doc. dr med. Aleksandrze Durskiej-Zakrzewskiej
Szmeja Z.
wspomnienie pośmiertne
395
Wspomnienie pośmiertne o lek. med. Alicji Barbarze Juraszowej
Szlęzak L.
wspomnienie pośmiertne
396
Wspomnienie pośmiertne o prof. dr med. H. Masingu
Chmielik M.
wspomnienie pośmiertne
397-398
Sprawozdanie z V Sympozum ERA w Magdeburgu 1-4 X 1985 r.
Szmeja Z., Szyfter W.
sprawozdanie
Poprzedni
1986; vol. 40, nr 5
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..