nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1986; vol. 40, nr 6
Następny
401-408
Obraz kliniczny raka krtani a stopień jego złośliwości histologicznej
Hassmann-Poznańska E., Musiatowicz B.
praca oryginalna
409-413
Odczyny popromienne u chorych na raka krtani w warunkach teleterapii 60Co jednoczasowej i z planowaną przerwą
Pęszyński J., Borowska B., Kożuch-Gdak W., Horoch A., Kupisz K.
praca oryginalna
414-417
Chrzęstniaki krtani
Szmeja Z., Szyfter W., Skonieczna M., Malinowska B.
praca oryginalna
418-426
Wyniki odległe leczenia chirurgicznego zwężeń tchawicy
Otto T., Krusiewicz J., Pietraszek A., Pawlicka L., Zajączkowska J.
praca oryginalna
427-431
Powikłania przy stosowaniu wyspowego płata skórno-mięśniowego z mięśnia piersiowego większego
Jethon J.
praca oryginalna
432-435
Guzy szyi u dzieci
Osemlak J., Wnuk-Katyńska U., Siwek R.
praca oryginalna
436-442
Leczenie chirurgiczne pourazowych uszkodzeń nerwu twarzowego
Łępkowski A.
praca oryginalna
443-448
Rodzinne występowanie mikrocji
Kruk-Jeromin J.
praca oryginalna
449-452
Multitest CMI w ocenie odporności komórkowej chorób alergicznych
Zawisza E., Tarchalska B., Świerczyński Z., Makowska W., Gawin A., Samoliński B.
praca oryginalna
453-456
Wieloogniskowy ziarniniak kwasochłonny z zajęciem ucha środkowego
Kulczyński B., Golusiński W.
kazuistyka
457-461
Dwa przypadki guza skrobiawiczego krtani
Bartnik W.
kazuistyka
462-467
W sprawie rzadkiego przypadku raka gruczołowo-torbielowatego krtani i tchawicy
Zalewski P., Zieliński K.W., Baj R.
kazuistyka
468-469
Stężenie aminokwasów w surowicy krwi chorych napromienianych z powodu raka krtani
Tomaszewski T.
streszczenie pracy doktorskiej
470-471
Badania dynamiki zmian poziomu żelaza w surowicy krwi oraz uzupełniania jego niedoborów u chorych napromienianych z powodu raka krtani
Semczuk L.
streszczenie pracy doktorskiej
472-475
Sprawozdanie z XII Kongresu Unii Europejskich Foniatrów w Poznaniu, 12-15 IX 1985
Obrębowski A.
sprawozdanie
475-478
Sprawozdanie z Międzynarodowego Zjazdu Otolaryngologii Dziecięcej w Eger, 23-27 VI 1986 r.
Góralówna M.
sprawozdanie
Poprzedni
1986; vol. 40, nr 6
Następny
aktualizacja: 2024-07-11 ..:: kontakt ::..